Stichting Fontys doet aankondiging van de europese aanbesteding van drukwerk, digitaal printwerk en leverering enveloppen.

drie percelen:

Perceel 1) 3 raamovereenkomsten met leveranciers voor levering van drukwerk.
Perceel 2) 1 raamovereenmkomst met een leverancier voor levering van digitaal drukwerk, kopieer- en printwerk.
Perceel 3) 1 raamovereenkomst met een leverancier voor levering van enveloppen.

perceel 1

Betreft het komen tot een raamovereenkomst met 3 leveranciers, voor in principe alle drukwerk van Fontys voor zover dit niet valt onder de Percelen 2 en 3. Hierbij gaat het om een zeer uitgebreid en veelzijdig pallet van briefpapier, visitekaartjes, voordrukken, studiegidsen, het Fontys jaarverslag etc. etc.
Hiervan is uitgesloten:
– waardepapieren,
– drukwerk dat in directe combinatie met ándere producten of diensten wordt ingekocht.
Over de afgelopen jaren bedroeg de omvang van dit drukwerkpakket gemiddeld ca. 725 000 EUR per jaar. Aan dit cijfer kunnen géén rechten ontleend worden m.b.t. toekomstige leveringen.

perceel 2

Fontys heeft eigen kopier- en printvoorzieningen (zowel decentraal voor studenten en medewerkers, als meer centraal in de vorm van een centrale repro en een aantal copyshops). Dit perceel betreft het komen tot een raamovereenkomst met 1 leverancier, voor enerzijds het meer specialistische werk, waarvoor de eigen voorzieningen ontoereikend zijn. Daarnaast omvat het de overloop van de eigen repro-voorzieningen: productie van materiaal dat in principe intern geproduceerd zou kunnen worden, maar waar op dat moment de capaciteit voor ontbreekt.

Over de afgelopen jaren bedroeg de omvang van dit pakket gemiddeld ca. 55 000 EUR per jaar. Aan dit cijfer kunnen géén rechten ontleend worden m.b.t. toekomstige leveringen.

perceel 3

Dit perceel betreft het komen tot een raamovereenkomst met één leverancier voor de levering van bedrukte enveloppen. Gezien de aard van de organisatie varieert dit van oplages van 500 of 1 000 (voor een klein instituut met haar eigen logo) tot een oplage van 100 000 (voor Fontysbrede correspondentie met het algemene Fontys-logo). De meeste enveloppen worden in één kleur bedrukt, incidenteel komt het voor dat – in verband met samenwerkingsverbanden van Fontys met andere organisaties – meerdere kleuren gevraagd wordt.

Over de afgelopen jaren bedroeg de omvang van dit pakket gemiddeld ca. 50 000 EUR per jaar. Aan dit cijfer kunnen géén rechten ontleend worden m.b.t. toekomstige leveringen.

bron: aanbestedingskalender


Rate this post

Print Friendly