Gemeente Steenwijkerland doet aankondiging van de aanbesteding van het scannen van bouwvergunningen.

Programma van eisen: De gemeente Steenwijkerland heeft een archief van ca. 30.000 bouwvergunningen over de periode 1896 -2008. De gezamenlijke omvang van de aanwezige bouwvergunningen bedraagt ruim 350 meter1. Het overgrote deel (ruim 290 meter1) van de bouwvergunningen is van de periode na 1973.

De gemeente Steenwijkerland is een herindelinggemeente. Ook in de archiefvorming is dit merkbaar. Het archief van de bouwvergunningen is, doordat het afkomstig is van verschillende gemeenten en ontstaan is binnen een groot tijdvak, geen homogeen geheel. Er bestaan belangrijke verschillen in ordening, omschrijvingen, inhoud en kwaliteit van de dossiers. Vooral de bouwvergunningen van voor 1972 bestaan uit een groot aantal verschillende bestanden. Voor een overzicht van de verschillende bestanden zie bijlage 10.

Om enerzijds een volledig gedigitaliseerd bouwarchief te realiseren en anderzijds te zorgen dat de analoge, originele dossiers voldoen aan de eisen van de Archiefwet 1995 dient een aantal werkzaamheden verricht te worden. De te verrichten werkzaamheden zijn ondergebracht in twee openbare Europese aanbestedingen. De “Openbare Europese Aanbesteding Digitalisering Bouwvergunningen, onderdeel Voorbewerken en Registreren” omvat de voorbewerking en registratie van de bouwvergunningen; het scannen van de bouwvergunningen is ondergebracht in deze aanbesteding.


Rate this post

Print Friendly