ProRail doet aankondiging van de aanbesteding van multifunctionele printers

Werkzaamheden:
Het doel van de aanbesteding is het verkrijgen van een leverancier voor het leveren, onderhouden van MFP’s in de kantoorautomatiseringomgeving, haar onderdelen en verbruiksmateriaal (excl. papier) voor alle locaties van ProRail passend binnen het bestaande printplan met de best passend en de economische meest voordelige MFP’s die minimaal voldoen aan het gestelde in het Programma van Eisen.
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
– Leveren, Installeren en plaatsen nieuwe MFP’s,
– Afkoppelen & afvoeren oude MFP’s,
– In gebruik nemen van de nieuwe MFP’s en de bijbehorende printerdrivers. (inclusief communicatie aan medewerkers ProRail),
– Onderhouden van de nieuwe MFP’s en leveren van benodigde verbruikersmateriaal.
Het gaat om de levering van ongeveer XXX zwart/wit MFP’s en XXX kleuren / hybride MFP’s.
In het programma van eisen zal onder andere worden opgenomen dat de te leveren MFP’s minimaal dienen te voldoen aan de volgende specificaties:
– De MFP’s moet kunnen printen, kopiëren, (smart) scannen en faxen,
– De MFP’s moet gekoppeld kunnen worden aan de kantoorautomatiseringomgeving van ProRail,
– De MFP’s moet – door middel van een interface – kunnen communiceren met het EDMS-systeem van ProRail (Hummingbird),
– De MFP’s moet voorzien kunnen worden van diverse afwerkmodules (nieten, perforeren, vouwen, etc.) en er moeten extra papierlades toegevoegd kunnen worden,
– De MFP’s moet voorzien kunnen worden van follow-you / follow-me op basis van de binnen prorail gebruikte passen / gebruikersnaam en pincode,
– Het onderhoud aan de MFP’s dient plaats te vinden binnen kantoortijden (08:00 – 18:00),
– Het onderhoud dient zoveel mogelijk automatisch te gebeuren en zo weinig mogelijk door engineers van de opdrachtnemer op de locaties van ProRail,
– De responstijden bij storingen: ProRail verwacht van opdrachtnemer dat deze alle gemelde storingen op dag X verzameld en dat de storingen verholpen zijn op dag X+1,
– Storingswerkzaamheden dienen op dag x+1 zijn aangevangen voor 10:00 uur ’s morgens.
In het Programma van Eisen zal eveneens worden opgenomen:
– dat alle MFP’s die geleverd worden nieuw dienen te zijn, gereviseerde MFP’s mogen gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen geleverd worden in de laatste twaalf maanden van de overeenkomst,
– dat er een overeenkomst zal worden gesloten met de leverancier van de MFP’s en niet met een eventuele financieringsmaatschapij. De leverancier mag de financiele verplichtingen wel doorverkopen aan een financieringsmaatschappij.
Disclaimer: Aan de inhoud van werkzaamheden en de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend in de definitieve uitvraag. De werkzaamheden geeft op hoofdlijnen de aard en omvang van de opdracht weer.

Bron: TED

Rate this post

Print Friendly