Corsa 7.2, de jongste versie van het modulair opgebouwde enterprise content management-systeem van BCT Guiding Documents, is sinds 31 juli 2009 officieel NEN 2082-gecertificeerd. Corsa 7.2 voldeed eerder al aan de softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO). Corsa is momenteel in gebruik bij meer dan 500 grote en middelgrote bedrijven en instellingen in de Benelux en Duitsland.

De NEN 2082-norm is zowel gebaseerd op de ReMANO-specificaties uit 2004 als op het Kernmodel van het interdepartementale samenwerkingsverband voor de vernieuwing van InterLAB. Ook is bij het opstellen van de nieuwe norm gekeken naar de NEN-ISO 15489.
Deze eerdere modellen waren specifiek gericht op respectievelijk overheids- en rijksniveau en gingen vooral uit van de Record Management Applicatie (RMA), oftewel van de gebruikte programmatuur zelf. De NEN 2082 daarentegen richt zich meer op de functionaliteit voor op zichzelf staande RM-applicaties of RM in applicaties die primaire bedrijfsprocessen ondersteunen.
De NEN 2082-norm is dan ook opgesteld vanuit de visie dat digitale informatievoorziening integraal moet worden benaderd. Informatie is immers opgeslagen in talloze systemen. Als deze gebruikt wordt ter verantwoording of bewijs, dient ze authentiek, betrouwbaar, integer en bruikbaar te zijn. Om dat te bereiken, dienen de systemen waarin die informatie is opgeslagen, ook aan deze criteria te voldoen. Vandaar dat NEN 2082 de nadruk verschuift naar de functionaliteit.

In het document “Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004” worden de functies van Records Management Applicaties als volgt gedefinieerd: “Een ideale applicatie voor informatie- en archiefbeheer ondersteunt alle systeemfuncties, dat wil zeggen het opnemen van documenten (archiveren in engere zin), registreren, opslaan, waarderen (selecteren), beschrijven, klasseren, beschikbaar stellen, verwijderen en bewaren (preserveren). Het zijn de functies die thuishoren in een Records Management Applicatie.” Corsa 7.1 was sinds februari 2005 ReMANO-gecertificeerd, en ook Corsa 7.2 voldeed aan deze eisen.

De verzameling eisen binnen NEN 2082 heeft zowel betrekking op (tekst)documenten als op elk ander type informatieobjecten, zoals databases, websites, geografische informatiesystemen (GIS), CAD-systemen of multimediadocumenten. CORSA 7.2 van BCT voldoet dus ook aan de eisen van NEN2082, hetgeen getoetst en gecertificeerd is door het European Certification Bureau Nederland BV (ECB).


Rate this post

Print Friendly