De provincie Flovoland doet aankondiging van de Europese  aanbesteding van de inhuis uibesteding repro en postkamer.

Het betreft:

Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst aan te gaan met één betrouwbare partner die zorg draagt voor de levering, het onderhoud en de bediening van de centrale reproductieapparatuur, voor de bezetting van de postkamer en voor de 1e lijnsstoringen van de decentrale multifunctionals in het provinciehuis Flevoland te Lelystad.
Deze aanbesteding bestaat uit één (1) perceel. De looptijd van de te sluiten overeenkomst bedraagt vijf jaar met twee maal een mogelijke verlenging van één jaar.

Bron: aanbestedingskalender

Rate this post

Print Friendly