Op vrijdag 7 augustus passeert het aantal geregistreerde downloads  van versie 3.1 de populaire office-suite OpenOffice.org de grens  van 20 miljoen. Dit betekent méér dan 200 duizend downloads per dag, vanaf de  officiële vrijgave op 7 mei dit jaar.

De Nederlandstalige versie van deze meest recente uitgave van OpenOffice.org,  wordt gemiddeld rond de 3100 keer per dag gedownload. Sinds begin mei zijn dat  bijna driehonderdduizend exemplaren.

Deze gegevens komen van het bouncer-mechanisme, waar de downloads van de  website van het OpenOffice.org project worden geregistreerd. Er zijn geen cijfers bekend van andere downloads, van het onder gebruikers  verspreiden van de software, het installeren van een CD en de verspreiding  via de diverse Linux-distributies.

Van alle geregistreerde downloads is ruim 90 procent van de versie voor het  Windows platform. Het resterende deel komt voornamelijk voor rekening van de  versies voor Linux en Macintosh. Het aandeel van de downloads van de OpenOffice.org voor de Macintosh stijgt gestaag. Ten opzichte van een half jaar eerder wordt bijna 20% vaker  OpenOffice.org voor de Macintosh gekozen.


Rate this post

Print Friendly