EuroJust doet aankondiging van de europese aanbesteding van een dossierbeheersysteem.

Het betreft:

Het dossierbeheersysteem (CMS) van Eurojust is de centrale bedrijfsapplicatie die het operationele werk van het college van Eurojust eenvoudiger doet verlopen (bevorderen en verbeteren van coördinatie, verbeteren van samenwerking en ondersteunen van andere bevoegde instanties in de lidstaten). De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het verlenen van diensten inzake evolutionaire softwareontwikkeling, met inbegrip van onderhoud en bijstand voor de software die bij Eurojust gebruikt wordt als dossierbeheersysteem (CMS).

Bron: aanbestedingskalender

Rate this post

Print Friendly