Uit onafhankelijk onderzoek van Strategy Partners naar de marktontwikkeling en de marktposities van internationale en nationale ECM-vendors in Nederland, blijkt dat BCT Guiding Documents in 2008 wederom de grootste nationale ECM-leverancier was met een eigen product. BCT, dat met haar document management systeem Corsa een toonaangevende positie bij de overheid en in de non-profit heeft verworven, is met haar oplossing marktleider in de segmenten lokale overheid en utility & telecom. Eerder onderzoek toonde al aan dat BCT met haar oplossingen voor factuurverwerking en e-facturatie in 2008 de meeste nieuwe projecten heeft opgestart en daarmee met name de aandacht van het bedrijfsleven voor haar oplossingen wist te winnen.

Het marktonderzoek van Strategy Partners, een onafhankelijk Nederlands adviesbureau op het gebied van ECM en BPM, inventariseerde naast de grote internationale partijen ook de Nederlandse inbreng in de ECM-markt en bracht de belangrijkste lokale thema’s en applicatiegebieden in kaart. Voor het onderzoek werden o.a. de sectorspecialisaties ‘lokale overheid’, ‘financial services’ en ‘process compliance’ nader bekeken.

Marktaandelen
In 2008 bleek het totale business volume van de 11 lokale ECM-aanbieders zo’n 83 miljoen euro te bedragen. Met een aandeel van 22% in die markt realiseerde ‘grootaandeelhouder’ BCT een omzet van zo’n 18 miljoen euro. De een na grootste partij had een marktaandeel van 14%, de negen andere partijen hadden een aandeel van 10% of minder.
Met betrekking tot de omzet en groei op de totale Nederlandse ECM-markt noteerde Strategy Partners de volgende bewegingen in 2008: ECM-software daalde met 7%, de vendor-diensten daarentegen stegen met 14%. De grote System Integrators (SI’s) boekten een licht positief resultaat van 1,5%, de gespecialiseerde SI’s deden het met 5% net iets beter. De grootste winst werd behaald door de lokale ECM-leveranciers, waaronder BCT. Deze groep boekte een positief resultaat van 15%.

Trends en vooruitzichten
In zijn onderzoek onder de lokale ECM-leveranciers concludeerde Strategy Partners onder andere dat ze in het algemeen overgaan op het aanbieden van een full service ECM-platform of -applicatie. Bijna alle leveranciers blijken inmiddels niet alleen lokaal maar ook internationaal actief te zijn, en met name de grotere aanbieders, waaronder BCT, lijken de wind in de zeilen te hebben en snel te groeien.
De vooruitzichten voor de ECM-markt in 2009 en 2010 lijken gematigd positief. Strategy Partners verwacht wel dat goedkope off shore-firma’s zullen proberen een deel van de markt in handen te krijgen. Bovendien voorziet het adviesbureau een afname in de traditionele ECM-deals en de opkomst van nieuwe partijen die meer applicatiegericht zijn. Lokale partijen zullen echter ook in de toekomst een sterkere groei realiseren dan internationale spelers.Rate this post

Print Friendly