Driebergen, 24 juli 2009 – Strategy Partners Nederland heeft het ‘ECM in Nederland’ marktonderzoek afgerond over de marktontwikkelingen met betrekking tot Enterprise Content Management (ECM) software en implementa­tiediensten. Dit recente onderzoek door Strategy Partners toont aan dat in 2008 de Nederlandse marktomvang voor ECM software en implementa­tiediensten is gestegen met gemiddeld 3,5% tot ruim €360 miljoen. De resultaten van de eerste helft van 2009 geven een overwegend positief beeld. Voor de tweede helft van 2009 en het hele jaar 2010 zijn de verwachtingen over het algemeen zeer positief.


ECM resultaten in 2008

“Het jaarlijkse ECM markt- en marktpositie onderzoek toont aan dat dit specifieke segment van de ICT software- en dienstenmarkt relatief stabiel is”, stelt Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Met een overall gemiddelde groei van 3,5% in 2008 is de gemeten omzet in ECM software en direct daarmee verband­houdende applicaties en implementatiediensten gestegen tot ruim €360 miljoen.”

Het onderzoek richt zich op de verschillende segmenten van de Nederlandse ECM markt.
De gemiddelde groei van 3,5% is het overall resultaat van zeer verschillende groei tempo’s in de diverse deelsegmenten van de ECM markt. De internationale ECM softwareleveranciers zoals EMC, IBM, Interwoven, Open Text, en Oracle zagen hun totale software- en implementatiediensten omzet met enkele procenten teruglopen.

Mogelijk als gevolg hiervan zagen de grote ICT dienstverleners (onder andere Accenture, Atos Origin, Capgemini, Logica, Unisys) hun omzetgroei in ECM gerelateerde implementatieprojecten afvlakken tot 1,5%.

De gespecialiseerde ECM implementatie dienstverleners (zoals Delt, DocsPro, Informed Consulting, Ricoh, The One, Novadoc, VLC, enz.) realiseerden een gemiddelde groei van ruim 5%. Deze groei werd primaire beperkt door een structureel tekort aan voldoende hoog gekwalificeerde medewerkers.

De lokale EDMS/ECM software- en applicatieleveranciers (onder andere Acanthis, BCT, Centric, Circle software, Decos, Expansion, K+V van Alphen, SquareDMS, VDD IQware, ZyLAB) realiseerden een omzetgroei van gemiddeld 15%, soms met grote verschillen per bedrijf.


ECM in 2009 en 2010

Kaashoek: “Direct na de afsluiting van de eerste helft van 2009 heeft Strategy Partners de diverse ECM software- en dienstenleveranciers gevraagd naar de resultaten gedurende de eerste helft van 2009 en de verwachtingen voor de rest van 2009 en 2010. Een en ander ten opzichte van de zelfde periode van het jaar ervoor.”

De geconsolideerde resultaten voor de eerste helft van 2009 geven aan dat 33% van de bedrijven een ECM omzetterugval van 0-25% zag plaatsvinden. 37% realiseerde een omzetgroei van 0-10% en 30% realiseerde meer dan 10% omzetgroei.

Voor de tweede helft van 2009 zijn de algemene vooruitzichten van de ECM software- en dienstenleveranciers een stuk gunstiger. Slechts 17% verwacht een omzetafname van 0-25%. 33% verwacht een omzetstijging van 0-10% terwijl 50% een omzetgroei van meer dan 10% verwacht. De ECM suite leveranciers zijn het meest positief.

Voor heel 2009 verwacht 79% van de leveranciers een omzetgroei en 60% een marge­groei te gaan realiseren.

Gevraagd naar de verwachte omzet in 2010 voorziet 25% een omzetgroei van 0-10% en 60% een omzetgroei van meer dan 10%.


“Gesteld kan worden dat de totale ECM markt in Nederland zich, ondanks de recessie, nog steeds positief ontwikkelt”, aldus Hans Kaashoek. “Het blijkt dat een duidelijk in de markt herkenbare en gespecialiseerde ECM dienst of oplossing een goede bescherming is tegen een eventuele recessie.”

Download ECM Markt Nederland Version juli 2009Rate this post

Print Friendly