Europol doet aankondiging van de gunning van de Europese aanbesteding voor haar documentmanagementsysteem aan Unisys.

Het betreft: Levering van softwarelicenties, verlening van diensten en onderhoudsdiensten ten behoeve van het documentenbeheersysteem van Europol. Onderhouds- en technische ondersteuningsdiensten voor bestaande licenties van de documentenbeheersystemen van Europol, alsook voor de nieuwe softwarelicenties, technischebijstandsdiensten en opleiding met betrekking tot deze documentenbeheersystemen.

Bron: aanbestedingskalender


Rate this post

Print Friendly