De Immigratie- & Naturalisatiedienst IND doet een voor aankondiging van de europese aanbesteding van multifunctionals

Het betreft: Het binnen de vestigingen van de IND geautomatiseerd verwerken van fysieke en elektronische documenten door middel van Multifunctionals. Levering vindt plaats in de vorm van het beschikbaar stellen, beschikbaar houden en onderhouden van benodigde Apparatuur inclusief daarbij behorende verbruiksartikelen en -materialen.

Bron: aanbestedingskalender

Rate this post

Print Friendly