Noordwijk, 14 juli 2009 – Decos, leverancier van oplossingen op het gebied van document en record management, heeft wederom een nieuwe klant opgetekend binnen de overheidssector. Na een aanbestedingstraject van een half jaar heeft de gemeente Maarssen definitief gekozen voor Decos. De overeenkomst is op 23 juni door beide partijen ondertekend. Maarssen is een gemeente met ruim 200 medewerkers.

De dienstverlening aan de burger staat in Maarssen hoog op de agenda. Daarom heeft de gemeente een project opgestart om de dienstverlening te optimaliseren. Ook de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) maken deel uit van dit traject. Om al deze processen te faciliteren, is het belangrijk dat documenten eenvoudig te registreren en te archiveren zijn in een centraal document managementsysteem.

De afdeling Openbare Werken zal de eerste proeftuin zijn. Hierna zal Decos gefaseerd worden geïmplementeerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de oplossing organisatiebreed wordt ingezet.

Maarssen heeft in het programma van eisen in totaal ruim 300 criteria opgenomen waarop de deelnemers aan de aanbesteding werden getoetst. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het toekomstig document managementsysteem NEN2082-gecertificeerd moet zijn en moet voldoen aan de archiefbesluiten. Daarnaast is het belangrijk dat het Documentair Structuur Plan volgens de iNavigator gevolgd kan worden en dat het systeem aansluiting biedt bij de Centric-infrastructuur van de gemeente.

“We zijn zeer tevreden over het verloop van deze aanbesteding”, aldus Cees van Loenhout, manager Facilitaire Zaken bij de gemeente Maarssen. “Decos voldoet aan alle voorwaarden uit het programma van eisen en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Decos heeft bovendien een uitstekend track record binnen de overheidssector en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het een succesvolle samenwerking gaat worden.


Rate this post

Print Friendly