Hybride Post verzending is sinds de laatste maanden aan een sterke promotie bezig. Enerzijds door het aantal leveranciers dat zich met een oplossing op de markt storten. Anderzijds ook door de liberalisering van de lokale postmarkten en het niet meer kunnen versturen van e-mail marketing door allerlei wetgeving. Is het dan nu het juiste moment om met een hybride postverzending toepassing op de markt te komen of blijft het een toepassing voor een nichemarkt? Wat zijn eigenlijk de voordelen van een dergelijke toepassing voor de consument of bedrijven? Vragen waar dit artikel nader op ingaat.

Hybride Post verzending bestaat al langere tijd. Wellicht al langer dan dat de eerste hybride auto op de markt kwam. Hybride is de combinatie van twee of meer verschillende dingen, gericht op een specifieke doelstelling of resultaat. Hybride is er dan ook in vele vormen. Een voorbeeld uit de mythologie bijvoorbeeld de zeemeermin, de biologie kent vele vormen waarbij twee dieren zijn gekruist, een leuk voorbeeld hier is de ezel met zebra benen. Het meest bekend op dit moment is wel de hybride auto. Voortgedreven door elektriciteit of de verbrandingsmotor. Hybride post is dan de combinatie van elektronische verzending en fysieke aflevering. De brief wordt niet aangeboden aan de postbezorging brievenbus op de plaats van creatie, maar zo dicht mogelijk op de plaats van bestemming.

Hybride postverzending heeft een aantal voordelen. De meest voor de hand liggende is de besparing op de portokosten. Zeker in het internationale verkeer kan dit tot aanzienlijke besparingen leiden. Een brief versturen naar Australia kost aan postzegels op dit moment een €0,95 cent. Eenzelfde brief, maar dan verstuurd via een hybride post leverancier kost €0,63 cent. En dat is dan inclusief 3 A4 pagina’s en de envelop. Toch al gauw een besparing die kan oplopen tot een €0,50 cent per brief. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de tijd voor het verzendklaar maken van de brief door de afzender. De overige besparingen zitten hem dan ook in de arbeidstijd die gemoeid is met het verzendklaar maken van de brieven. Veelal wordt dit nog gedaan door het inzetten van handwerk. Vouwen, in envelop stoppen, dichtplakken, frankeren, en aanbieden aan de post. Verder zijn er nog besparing binnen het ecologische aspect. Het fysiek vervoeren van een brief over langere afstand heeft een bepaalde CO2 uitstoot tot gevolg. Een uitstoot die wordt voorkomen door elektronische verzending. Of dit laatste argument voor veel gebruikers echter de doorslag zal geven is twijfelachtig.

Hybride postverzending wordt al door een groot aantal leveranciers aangeboden. Tussen de leveranciers zitten al redelijk wat verschillen in de geboden functionaliteit. Zo is de ene leverancier alleen gericht op bezorging binnen een bepaald land. Is er een leverancier die zich via specifiek bedrijfstoepassingen richt op bepaalde marktsegmenten en zijn er leveranciers die zich profileren in het consumenten marktaandeel. Wat de meeste leveranciers gemeen hebben is de wijze waarop de functionaliteit en techniek is ingericht. De gebruiker download een printer driver en installeert deze op zijn PC. Een document dat gemaakt is via een toepassing kan dan via de printer driver worden afgedrukt. De printer driver is dan de applicatie die het document ontvangt, het adres bepaalt en zorgt voor aflevering bij de hybride post leverancier. Die zorgt dat het document doorgestuurd wordt naar een lokale printer, de brief wordt afgedrukt en aangeboden aan de lokale postbezorging.

Een aantal trends in de documentcommunicatie hebben ook hun invloed op de hybride postverzending.

  • Uitbesteden. Het uitbesteden (of outsourcing) van print en mail activiteiten is lange tijd een trend geweest bij grotere en kleine ondernemingen. Veel organisaties komen er door schade en schande achter dat het totaal uitbesteden wellicht wat kostenbesparingen oplevert, maar de organisatie ook sterk beperkt in zijn innovatie wat betreft vormen van document communicatie. Hybride post biedt een goede tussenweg. Alleen de document productie en verzending wordt uitbesteed. De creatie en keuze voor de productievorm blijft bij de organisatie.
  • Personalisatie. Documenten opmaken waarbij de inhoud is afgestemd op de eigenschappen van de ontvanger maken steeds meer opgang. Het creëren van dergelijke documenten is voor de ene organisatie al dagelijkse routine terwijl het voor de ander nog veel te ingewikkeld is. Ook hier kan een hybride post toepassing van pas komen. Door het kunnen samenstellen van sjablonen, een adressenlijst en de criteria van de variabele gegevens, maakt het mogelijk om redelijk simpel gepersonifieerde documenten samen te stellen.
  • Going Green. Het milieu aspect speelt voor meer en meer organisaties een belangrijke rol in de profilering naar de markt. De organisatie heeft nu de mogelijkheid via hybride postverzending daar ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan de hybride postverzending. Veelal is er voor de nadelen wel een oplossing voorhanden, maar kost het gewoon enige tijd voor de leveranciers om deze oplossingen te implementeren.

  • De echte handtekening ontbreekt. Het aantonen van rechtsgeldigheid, authenticiteit en origineel briefpapier wordt hiermee lastig.
  • Het is niet mogelijk om eigen papier of enveloppen te gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van het papier en enveloppen van de printerleverancier. Een voorbedrukt logo is dus veelal niet mogelijk.
  • De kwaliteit van het document. Indien het document zelf wordt afgedrukt is de kwaliteit te controleren. Via een hybride toepassing niet meer.

De markt voor hybride post leveranciers kan gigantisch zijn. In Nederland worden jaarlijks nog een 10 miljard poststukken verstuurd, in Duitsland een 21 miljard en in Frankrijk een 27 miljard. Transactiedocumenten vormen een 27 percent van het zakelijk volume. (Het zakelijk volume is zo rond 85 percent van het totaal volume) Transactiedocumenten zijn vooral geschikt voor de hybride postverzending. Op wereldwijd niveau ligt er dus een gigantische potentie. Is dat ook de realiteit, op dit moment waarschijnlijk nog niet. De emoties, de nadelen van het standaard papier en envelop en het ontbreken van additionele dienstverlening maken het nu nog tot een nichemarkt. Wanneer de hybride postleveranciers zich echter verder blijven ontwikkelen en ook additionele dienstverlening gaan bieden, kan het een serieuze concurrent worden van de huidige traditionele manier van verzenden.


Rate this post

Print Friendly