Gemeente Almere doet aankondiging van de europese aanbesteding van backlog digitalisering fysieke documenten.

Het betreft: Europese Aanbesteding digitalisering analoge dossiers gemeente Almere ten behoeve van het gebruik in Document Managementsysteem (DMS). Het betreft dossiers over diverse gemeentelijke processen / producten met daarin documenten met een formaat van A4 en tekeningen met een formaat van A0-A4.

Europese Aanbesteding digitalisering analoge dossiers gemeente Almere ten behoeve van het gebruik in Document Managementsysteem (DMS). Het betreft dossiers over diverse gemeentelijke processen / producten met daarin documenten met een formaat van A4 en tekeningen met een formaat van A0-A4. In eerste instantie richt deze raamovereenkomst zich op het digitaliseren van liggende analoge dossiers waarvan op het moment van de aanbesteding al bekend is dat deze gedigitaliseerd dienen te worden (zie bestek) (optioneel, afhankelijk van een directiebesluit). Optioneel kan deze raamovereenkomst ook vervolgopdrachten bevatten voor het digitaliseren van analoge dossiers waarvan pas na het gunnen bekend zal worden dat deze gedigitaliseerd dienen te worden.

Datum: 11/08/2009 – 12:00

Bron: aanbestedingskalender

Rate this post

Print Friendly