OBT is naast het traditionele grafische traject in staat te voldoen aan alle eisen op digitaal gebied. Alle grafische aspecten van de communicatietechnologie zijn bij OBT in ervaren, uiterst professionele handen. De wensen van de klant worden door onze specialisten vertaald in een perfect werkend systeem.
Het bestellen van drukwerk via internet behoort tot de mogelijkheden. Binnen OBT is reeds langdurige ervaring met een beveiligd klantenweb waaraan opdrachtgevers op basis van op maat gesneden programma’s kunnen deelnemen.
In verband met de logistieke dienstenverlening beschikt OBT over ruime geconditioneerde opslagruimten, moderne afwerking- en verpakkingsapparatuur en over eigen vervoer.
OBT kan bogen op aantoonbare leveringsbetrouwbaarheid.
De producten hebben een hoge kwaliteitsstandaard. Uiteraard zijn opslag, verwerking en kwalitatieve aflevering onderdeel van de dienstverlening.
De OBT-organisatie werkt met gespecialiseerde teams die bestaan uit ervaren professionals. Er wordt gewerkt met een uitgekiend kwaliteitszorgsysteem. Strikte naleving van de milieueisen en goede arbeidsomstandigheden vormen mede de garantie voor een verantwoord en optimaal kwalitatief product. OBT is ISO en Milieu gecertificeerd en heeft een eigen milieubeleidsplan.
OBT beschikt over ‘state of the art’ apparatuur, die voortdurend wordt aangepast of vernieuwd zodra technische ontwikkeling daar aanleiding toe geeft. Het beschikbare potentieel omvat:
• ultra moderne prepress apparatuur
• verwerking computer to plate
• digitaal aanstuurbare drukpersen tot 70×100 cm
• digitaal aanstuurbare zwart/wit- en kleurenprinters
• alle benodigde afwerkapparatuur
Bijzondere specialisaties in huisstijlbeheer zijn preeg- en foliedruk, printing on demand in zwart/wit en kleur, alsmede beheer/opslag van drukwerkproducten.
OBT volgt alle digitale- en technische ontwikkelingen binnen de grafische wereld en stelt de aldus verkregen kennis in dienst van de opdrachtgever.
OBT heeft de kennis en de capaciteit voor het produceren, beheren, verzorgen en leveren van grote grafische pakketten die meestal zijn ondergebracht in contracten die via Europese aanbestedingen worden verworven.
OBT heeft veel kennis en expertise opgebouwd door deelname aan inschrijvingen in Europees verband. Door de verwerking van diverse contracten beschikt OBT over ruime ervaring met dergelijke vaak zeer complexe opdrachten.
Het succesvol opereren met betrekking tot dit soort opdrachten heeft veel zo niet alles te maken met een efficiënte werkwijze. Vanzelfsprekend hangt dit nauw samen met een zo economisch mogelijke uitvoering van opdrachten.
De structuur en de aanpak van OBT, alsmede de grote ervaring garanderen een grote mate van flexibiliteit in het totale traject.
OBT garandeert uitvoering van opdrachten in geval van calamiteiten. Organisatiestructuur, locatiespreiding en back-up apparatuur bieden hiervoor alle waarborgen.
OBT heeft ruime ervaring met dergelijke opdrachten verstrekt door diverse ministeries en andere overheidsinstanties en kan vertrouwelijkheid en geheimhouding garanderen. OBT beschikt in dit verband tevens over speciale opslagcapaciteit.
OBT levert alle disciplines die het grafische vak kent.
Van ontwerp tot levering van het gereed product.
• ontwerp/ontwikkeling • prepess • drukken • printen • afwerken • opslag en beheer
• transport bij aflevering • grote, zeer complexe opdrachten
• huisstijl ontwikkeling en beheer • specialistische kennis
• klantenweb voor digitale ordering • multimedia • internet
OBT-klanten hebben één vaste contactpersoon die uiteraard weer deel uitmaakt van het team dat speciaal per opdrachtgever, of per project wordt samengesteld. Bij hem, of bij haar, ligt de verantwoordelijkheid voor het project en de functie van centraal aanspreekpunt.
Rate this post

Print Friendly