Panhuijsen is te kenschetsen als een familiebedrijf dat begonnen is als kleine handelsonderneming met een uiteenlopend assortiment producten en een bijbehorende sigarenwinkel gesticht door Gerard Panhuijsen. De eigendomsontwikkeling loopt door een huwelijk van Panhuijsen naar Van Dijk. Het verval van de traditionele industrie heeft geleid tot een heroriëntatie waarbij verdere specialisatie op specifieke verpakkingsmaterialen en machines de verdere ontwikkeling hebben gestimuleerd. De ontwikkeling van een klein naar een middelgroot bedrijf heeft vooral gestalte gekregen door de verhuizing naar industrie terrein Loven.

Het afzetgebied, oorspronkelijk gericht op Tilburg en directe omgeving, is gewijzigd. Tegenwoordig richt men zich op een groot deel van Nederland. In de mogelijke opvolging is opnieuw voorzien binnen familieverband. Drie kinderen van H.P. van Dijk hebben een managementfunctie binnen de Panhuijsen Groep.

Rate this post

Print Friendly