Gestart in 1992 als managementadvies- en automatiseringsbureau is er in de afgelopen 16 jaar veel gebeurd. Vooral de toepasbaarheid van de aanwezige automatiseringskennis heeft ertoe geleid dat de mensen van het nCie zich meer en meer zijn gaan bezighouden met het zich, op georganiseerde wijze bekwamen in het uitvoeren van kostenreducties bij bedrijven en instellingen.

Na enkele veranderingen in de organisatiestructuur is het netwerk Centrum inkoop expertise uiteindelijk geëvolueerd naar de opbouw die voor ons type kennisintensieve dienstverlening het meest stabiel en zeker blijkt.

De gekozen structuur is die van een netwerkorganisatie. Deze stimuleert vooral de eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit van de medewerkers en verbindt de diverse specialisaties tot één geheel terwijl de mensen waar het om draait dit niet als een belemmering voor hun specialisatie ervaren. Als drie grootste pluspunten van het werken voor het nCie worden genoemd:

  • vrijheid om projecten te kiezen.
  • vrijheid om te specialiseren;
  • projecten in zeer uiteenlopende branches waardoor de kennis vergroot.

Het statement van de mensen van het nCie wordt als volgt omschreven:

“Ik wens op een verantwoorde, begrijpelijke en controleerbare wijze de inkoopkosten van mijn cliënten te verminderen waarbij ik, door mijn kennis en kunde, het aandurf om alleen of samen met de opdrachtgever het risico voor de kwaliteit van mijn werk te dragen.”

Om dit te verwezenlijken is gezocht naar een organisatiestructuur die flexibel is en mee kan groeien met de markt maar ook korte communicatielijnen heeft en een eenduidige belegging van verantwoordelijkheden kent. Daarom is het niet vreemd dat wij een netwerk als organisatievorm hebben gekozen.

In dit netwerk is het nCie het centrum. De Netwerkpunten zijn de specialismen met hun uiteenlopende disciplines en kennisgebieden. De verbindingen zijn de gezamenlijke controleerbare en eenduidige methodieken en procedures.
Door deze opzet is het
nCie goed te omschrijven als flexibel, professioneel, alert en overzichtelijk.
Begin 2004 bestaat het netwerk uit 16 samenwerkende specialismen waarbij de meeste specialisten meerdere jaren ervaring met de door het
nCie gevoerde methode hebben.

Specialisaties:

Afvalverwerking
Autolease

Bankkosten

Beveiligingsdiensten

Catering / Bedrijfsrestaurant

Drukwerk

Energie (Gas & licht)

Huur- en onderhoudskontrakten

Kantoorbenodigdheden

Medische verbruiksgoederen/hulpmiddelen

Personeelskosten

Porto /Bezorgkosten / Postkamer

Paper Flow (printen en kopiëren)

Schoonmaak & schoonmaak controle

Telecommunicatie Mobiel

Telecommunicatie Vast

Verzekeringen

Ziektekosten/Arbodiensten

Rate this post

Print Friendly