Deze met de NVBA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren) samenwerkende stichting streeft naar het opzetten van een virtueel nationaal businessarchief.

Op dinsdag 2 augustus 2005 is de Stichting NBA opgericht. De stichting heeft twee doelstellingen:

1: het opzetten van een virtueel Nationaal Business Archief;

2: te bewerkstelligen dat ten aanzien van archieven inzake faillissementen betrekking hebbende op natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, een wettelijke bewaarplicht tot stand zal komen van tien jaar.

De eerste fase van het opzetten van een virtueel Nationaal Business Archief bestaat uit het haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door CIIM bv onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NBA en met ondersteuning van de Project Ondersteunings Groep (POG). Deze fase leidt medio 2007 tot een rapport.

De tweede fase zal bestaan uit het operationeel maken van het NBA in de periode 2009 – 2012.

Rate this post

Print Friendly