Het belang van een goed verzorgde correspondentie wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Uw correspondentie is het gezicht van uw organisatie en vormt de basis voor het op onderscheidend wijze communiceren met uw relaties of klanten. Het instrument om dit organisatiebreed te realiseren en te borgen is MIT Office; dé totaaloplossing voor sjabloon / template ontwikkeling, beheer en documentcreatie!

Efficiënt
MIT Office biedt u de oplossing voor het snel, eenvoudig en efficiënt aanmaken van uw interne en externe correspondentie. Het is de basis voor het centraal en organisatiebreed creëren, onderhouden en beheren van al uw standaarddocumenten.

Tijdwinst
Werken met MIT Office betekent gemak, tijdwinst en efficiencyvoordelen voor u en uw medewerkers. Het is dan ook daarom dat vele gemeenten, overheidsinstellingen en andere organisaties succesvol werken met MIT Office.

De MIT Office software bestaat uit een drietal componenten die tezamen de optimale omgeving vormen voor het aanmaken van digitale documenten: MIT Office DocMaker, MIT Office TemplateCreator en EasyAdmin.

Rate this post

Print Friendly