Over Kenniscentrum GOC

Waaronder Kenniscentrum Bedrijfsleven Beroepsonderwijs VBGI

Kennis en ervaring. Daarmee is Kenniscentrum GOC al sinds jaar en dag de grafimediabranche van dienst. We werken aan de ontwikkeling van praktijkgericht beroepsonderwijs. We doen permanent onderzoek naar de grafimediabranche en -arbeidsmarkt. Met de kennis die dat oplevert, zijn we de branche van dienst. We staan werkgevers en werknemers terzijde met actuele trainingen en deskundig advies. En met vaste regelmaat peilen we de tevredenheid van onze klanten, om aan hun wensen te blijven voldoen. Kwaliteitszorg heeft speciale aandacht. Niet voor niets is Kenniscentrum GOC ISO-gecertificeerd.
Op onze site vindt u over alles wat Kenniscentrum GOC de grafimediabranche te bieden heeft. Over hoe we onze kennis in de praktijk brengen om de kwaliteit van de bedrijfstak te bevorderen. En hoe we de mensen die er werken, stimuleren en ondersteunen bij hun eigen ontwikkeling en die van hun werk. Want loopbaan- en opleidingsmogelijkheden zijn er in onze branche volop.
Bij Kenniscentrum GOC weten we veel van de grafimediabranche. En dát werkt, ook voor u!

Kenniscentrum GOC is de naam die wij gebruiken naar klanten en stakeholders. Dit behelst de Stichting Kenniscentrum GOC en de Vereniging VBGI. Het kenniscentrum voert alle activiteiten uit die niet door het Ministerie van OCW worden bekostigd.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners in de grafimediabranche.
De Vereniging VBGI voert alle door OCW bekostigde activiteiten uit. De leden zijn naast de sociale partners CNV Dienstenbond, KVGO en FNV KIEM ook het georganiseerd onderwijs (MBO Raad plus Paepon).
De uitvoering vindt plaats in één werkorganisatie.
Omdat wij betaald worden door de rijksoverheid, hebben wij als VBGI kenniscentrum geen private diensten. De begroting en de jaarrekening zijn zelfstandig en de jaarrekening van de VBGI wordt ook gepubliceerd op deze website.
De jaarrekening valt onder de controle van Cfi (Centrale Financiën Instellingen – een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Tevens is een accountantsverklaring hier op van toepassing.
Eigen personeelsleden verzorgen de werkzaamheden van het door het ministerie bekostigde deel maar wij huren ook externen in.
Voor personeelsleden die wij inhuren is het markttarief van toepassing (bijvoorbeeld uitzendbureaus en detacheerders). Kosten van personeelsleden die wij inhuren van sociale partners of van organisaties die door sociale partners worden bestuurd, worden met die organisaties verrekend tegen de personeelskosten zonder overhead kosten.
Dit alles op basis van een sluitende urenverantwoording.

VBGI heeft in 2007 besloten te blijven functioneren met een bestuursmodel en niet over te gaan naar een Raad van Toezicht-model. Hiermee willen wij aangeven dat de relatie van het kenniscentrum met sociale partners en het onderwijsveld zo belangrijk is, dat wij de afstand tussen VBGI en de stakeholders zo klein mogelijk willen houden. Dit wordt beter gewaarborgd met een bestuursmodel en verregaande delegatie naar de directeur.
Deze constructie sluit ook beter aan bij de verenigingsstructuur die wij bij de VBGI hebben.

Rate this post

Print Friendly