Wie zijn we en wat kunnen we voor u betekenen?

GO opleidingen telt 7 vaste medewerkers en ruim honderd freelance docenten. Al ruim 55 jaar bieden wij een uitgebreid aanbod aan cursusactiviteiten bestemd voor leidinggevenden en medewerkers werkzaam in het brede veld van de informatiedienstverlening. Zo is er een schat aan kennis en ervaring verzameld, waar u als organisatie of cursist direct voordeel van hebt. Deze expertise omvat de volgende gebieden:

• Archief en Documentmanagement
• Bibliotheek en Documentatie
• Cultureel Erfgoed.

Praktijkgericht

Wij organiseren opleidingen, cursussen en workshops op zowel mbo-, hbo als wo-niveau. Al deze activiteiten zijn praktijkgericht en direct toepasbaar in de dagelijkse werksituatie. Onze freelance docenten zijn werkzaam in het vakgebied. Zij weten wat er speelt, kennen de nieuwste ontwikkelingen en zetten deze zelf ook in gang. Door onze samenwerking met hen profiteert u van verschillende inzichten en vele praktijkvoorbeelden.

Onze elektronische leeromgeving, LoGO, is hierbij een belangrijk instrument. Of u nu als individuele deelnemer of als organisatie behoefte hebt aan scholing: wij zijn u graag van dienst met ons brede scala aan kennis en ervaring. U kunt kiezen uit open inschrijving, incompany of maatwerk.

Kwaliteitsborging

GO opleidingen biedt hoogwaardige opleidingen en cursussen waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door onze Programmaraad en Centrale Examencommissie. Hierin hebben vooraanstaande mensen uit het vakgebied zitting. Daarnaast wordt in het werkveld veel waarde gehecht aan certificaten en diploma’s. Hierbij staan respectievelijk de Centrale Examencommissie, het Ministerie van OCenW en de Stichting post-HBO borg voor de kwaliteit.

Opleidingsprogramma’s en examens

De GO kent de volgende diploma-opleidingen:

*

Assistent-bedrijfsarchivaris (mbo)
*

Bedrijfsarchivaris (hbo)
*

Informatiekunde (wo)
*

Informatiemanagement (hbo)
*

Informatiespecialist (hbo)
*

Medewerker Informatiedienstverlening Bibliotheken (mbo)
*

Patent Information Specialist (post-hbo).

De diploma-opleidingen zijn bestemd voor informatieprofessionals. Ze zijn veelal modulair opgebouwd, zodat elk van de modules apart kan worden gevolgd als bij- of nascholing. Alle examens worden gehouden in Den Haag. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u van ons een examenreglement.

Voor elders verworven competenties (evc’s) kunt u vrijstelling aanvragen bij de Centrale Examencommissie.

Bij korte cursussen en workshops ontvangen de deelnemers veelal een verklaring van deelname.

Korte cursussen en workshops

De korte cursussen en workshops op mbo- en hbo-niveau zijn bij uitstek geschikt voor bij- en nascholing. GO opleidingen biedt ook verschillende mogelijkheden voor medewerkers met deeltaken in de informatiedienstverlening. Op deze site vindt u het volledige aanbod.

Schriftelijke cursussen

Voor enkele onderdelen van de archief- en bibliotheekwerkzaamheden bestaat gelegenheid een schriftelijke cursus te volgen. Voor scholing op deze gebieden, eventueel alvast vooruitlopend op het volgen van een opleiding, zijn deze cursussen zeer geschikt.

Incompany

Al onze cursussen kunnen ook incompany worden verzorgd. Vaak heeft dit een meerwaarde voor uw organisatie, omdat er meer direct een link kan worden gelegd met de praktijk van alle dag. Ook kan het financieel voordeliger zijn. De GO opleidingsmanagers adviseren u graag over de mogelijkheden.

…of maatwerk!

Door de snelle veranderingen in het werkveld is er in toenemende mate behoefte aan scholing. Veelal vindt men net niet die cursus, die op de juiste wijze aan de opleidingsvraag voldoet. In overleg kunnen wij een maatwerktraining voor u samenstellen die volledig is toegespitst op uw wensen.

Neem gerust even contact op met een van de GO opleidingsmanagers.

Inschrijving en kosten

U kunt zich voor de cursus van uw keuze opgeven met het inschrijfformulier. U vindt deze als download op deze website. Reserveren is helaas niet mogelijk. Alle prijzen die vermeld staan zijn:

• Inclusief examenkosten
• Geldig van september 2007 tot en met augustus 2008
• Onder voorbehoud van wijzigingen
• Vrij van BTW.

Voor een aantal cursussen is een speciale prijs vastgesteld voor specifieke doelgroepen. Bij de desbetreffende cursus staat dit vermeld GO opleidingen is een particulier opleidingsinstituut. Deelnemers komen daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Cursusplaatsen en -data

GO opleidingen beschikt in Den Haag over een eigen opleidingslocatie met twee leslokalen en twee computerleszalen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van zalencentra die centraal in het land liggen en goed bereikbaar zijn met zowel auto als openbaar vervoer.

Heeft u met collega’s uit uw regio voldoende deelnemers voor een opleiding of cursus, dan kan deze uiteraard bij u in de buurt worden georganiseerd.

Rate this post

Print Friendly