De Gemeente Haarlemmerliede heeft ervoor gekozen haar creditadministratie te automatiseren met DDiFactuur Online. Met de succesvolle in gebruik name van deze oplossing van softwareleverancier DDi Information Automation Engineers, behoort de handmatige verwerking van inkoopfacturen tot het verleden. De gemeente is hiermee ook direct klaar voor de nieuwe wetgeving op het gebied van e-factureren.

Automatisch facturen boeken in ERP door koppeling Procura

Met de inzet van DDiFactuur Online verzorgt de unieke DDi Transaction Robot in één integraal proces voor de complete verwerking van alle elektronische UBL-, digitale- en papieren facturen. Door de gerealiseerde koppeling met het gebruikte ERP-systeem Procura wordt na het inlezen van een factuur de gehele factuurboeking direct klaargezet in het boekhoudpakket. Via vooraf ingestelde routes gaan de facturen automatisch naar de juiste budgethouders voor fiattering alvorens de betaling in gang wordt gezet. DDiFactuur Online monitort continu iedere factuur en verstuurt wanneer nodig automatisch reminders. De status van iedere factuur is altijd up to date en voor alle geautoriseerde medewerkers inzichtelijk. Iedere factuur wordt direct na ontvangt digitaal gearchiveerd voor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Klaar voor nieuwe wetgeving e-factureren met DDiFactuur Online

Een belangrijk uitgangspunt voor de Gemeente Haarlemmerliede bij de keuze voor elektronische factuurverwerking was de nieuwe wetgeving op het gebied van e-factureren. Universal Business Language (UBL) is hierin als Europese standaard aangedragen door de Overheid. Met de inzet van DDiFactuur Online is de Gemeente klaar zijn voor deze wetgeving en wordt iedere toegestuurde elektronische factuur in UBL-formaat automatisch verwerkt.

Rate this post

Print Friendly