Hilversum, 7 december 2016 – Xillio, leverancier van het Content ETL Platform, heeft onderzoek uitgevoerd naar de status en kwaliteit van filesystemen, ook wel fileshare, bij Nederlandse organisaties. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat gemiddeld 22% van alle mappen op een fileshare leeg zijn en ruim 39% van de bestanden dubbel voorkomen. Per dubbel document bestaan er gemiddeld 2,3 kopieën. Het totaalaantal bestanden dat op een fileshare aanwezig is, verschilt sterk per geanalyseerde organisatie: tussen de 20 duizend en 50 miljoen bestanden.

Voor dit onderzoek heeft Xillio de resultaten van de fileshare analyses die zij het afgelopen jaren bij een groot aantal Nederlandse organisaties heeft uitgevoerd bij elkaar gevoegd en vergeleken. Naast lege mappen en duplicaten bevat het onderzoek ook informatie over onder meer bestandsgrootte, bestandstypes en veelgebruikte extensies. Daaruit blijkt dat veruit de meeste bestanden (44,8 %) een grootte hebben van 10 tot 100 kB. Bestanden groter dan 100 GB of meer komen niet voor. Wat betreft bestandtypes toont het onderzoek aan dat het grootste percentage bestanden bestaat uit afbeeldingen, tekst-, pdf- en Officebestanden. Andere typen bepalen slechts een klein gedeelte van het totale aantal bestanden. Daarentegen vormen deze ‘kleinere’ typen bestanden (gecomprimeerde, film-, database- en e-mailbestanden) qua bestandsgrootte een belangrijker aandeel in de totale grootte van de fileshare.

Rikkert Engels, oprichter en CEO van Xillio, zegt: “Fileshares nemen nog steeds een centrale positie in bij Nederlandse organisaties. Wij zien vaak dat de fileshare een groot aantal ROT (Redundante, Overbodige en Triviale) bestanden bevat en dat zorgt ervoor dat documenten slecht vindbaar zijn voor eindgebruikers, er slecht zicht is op de aanwezigheid van gevoelige data en dat kosten storage en netwerkbeheer oplopen. Ons onderzoek bevestigt het onderzoekbuik gevoel dat informatie- en IT-managers al hebben: dat hun fileshare een puinhoop is.”

Xillio biedt organisaties met de fileshare analyse de mogelijkheid om een uitgebreide analyse van de volledige fileshare te maken. Deze analyse geeft inzicht in de waarde van de content aanwezig op fileshares.

Informatiekwaliteit: Organisaties hebben 20k – 50M aan digitale bestanden, 39% van staat dubbel opgeslagen.
5 (100%) 1 vote

Print Friendly