Het bewaken van kwaliteit en het borgen van concurrentie in de Nederlandse postmarkt zijn belangrijke VGP-doelstellingen.

De VGP meet al sinds 2012 onafhankelijk de kwaliteit van overkomstduur en overkomstzekerheid bij de twee landelijke postdistributeurs, PostNL en Sandd.

De kwaliteit van de dienstverlening van beide distributeurs behoort tot de hoogste in Europa en is tot stand gekomen door continue inspanning en grote investeringen.

Ernstige verstoringen in de distributie- en bezorgprocessen hebben in het recente verleden aangetoond hoe nauw het luistert om op verantwoorde wijze om te gaan met de uiteenlopende economische en maatschappelijke aspecten van de complexe postmarkt.

De gevolgen van een eventuele overname van PostNL door Bpost laten zich moeilijk op voorhand inschatten. De VGP ziet echter voldoende aanleiding om de betrokken partijen op te roepen om de hoogste prioriteit te geven aan het waarborgen van de kwaliteit van de postbezorging in Nederland bij een eventuele overname.

De zo zwaar bevochten privatisering van de PTT naar uiteindelijk PostNL en de worsteling van de sindsdien tot de postmarkt  toegetreden concurrenten heeft op dit moment geresulteerd in een beperkte mate van concurrentie. De leden van de VGP streven ernaar om die fragiele concurrentie te borgen, omdat dit in hun ogen een essentiële voorwaarde vormt voor een enigszins gezonde postmarkt. Een overname van PostNL door een buitenlandse partij waarin de overheid een aanzienlijk belang heeft, zou afbreuk kunnen doen aan de vrije postmarkt die na de privatisering van het huidige PostNL is ontstaan en in het ergste geval de klok ruim tien jaar terugzetten. De VGP roept de betrokken partijen op om voldoende waarborgen in te bouwen teneinde dit ongewenste scenario af te wenden.

Rate this post

Print Friendly