Adobe heeft de resultaten van een nieuw rapport bekend gemaakt: Design Led Firms Win The Business Advantage. Hierin komt naar voren dat bedrijven die prioriteit geven aan design en klantbeleving, betere prestaties leveren dan vergelijkbare spelers op de markt.

Het rapport werd door Forrester gemaakt in opdracht van Adobe en toont aan dat bedrijven die prioriteit geven aan design, zowel commercieel als competitief voordeel behalen ten opzichte van gelijksoortige bedrijven die niet gefocust zijn op design. Resultaten zijn onder meer:

  • De helft van de respondenten die wel focussen op design, ervaart dat klanten tevredener en loyaler zijn
  • Bijna de helft (46%), rapporteert een groter competitief voordeel dankzij het geavanceerde design dat wordt toegepast
  • 41 procent van de voorlopers op het gebied van design geeft aan dat het marktaandeel gegroeid is dankzij het toepassen van geavanceerd design
Naast het behalen van commercieel voordeel, toont het onderzoek aan dat organisaties die uitblinken in design andere zakelijk gewoonten hebben dan organisaties die minder aandacht besteden aan design:
  • Design teams worden betrokken bij vormgeven van de digitale klantbelevingsstrategie. Meer dan 86 procent van de bedrijven die prioriteit geven aan design, betrekt het design team vaak of altijd bij het vormgeven van digitale klantbeleving
  • Gebruik van tools of systemen om ideeën te testen bij klanten. Vier van de vijf (83%) design-gedreven bedrijven heeft tools of systemen in gebruik om ideeën te testen bij klanten
  • Design als kritisch component van digitale klantbeleving en merkstrategie. Negen op de tien (91%) van de design-gedreven bedrijven geeft aan dat design een kritisch component is van de digitale klantbelevingsstrategie, terwijl 85 procent aangeeft dat design een kritisch component is van de merkstrategie. Daarnaast zegt 84 procent te investeren in tools, diensten en training om design te optimaliseren
Bedrijven die achterlopen op het gebied van design, komen echt tekort. Deze bedrijven:
  • Bieden een digitale ervaring die zwakker of op dezelfde niveau is als de concurrenten. Bijna de helft (46%) van de bedrijven die design niet omarmen binnen hun digitale klantbelevingsstrategie, gaf aan dat hun digitale klantbeleving vergelijkbaar is aan of achterloopt op die van hun concurrenten. Ondertussen geeft 70 procent van de design-gedreven bedrijven aan sterkere of zelfs de beste digitale ervaring te bieden ten opzichte van concurrenten.
  • Worden gehinderd door oude systemen. Bijna een derde (32%) van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat verouderde systemen en processen een uitdaging vormen wanneer zij moderne designs willen ontwikkelen of bestaande designs willen verbeteren.
  • Leggen minder focus op het ontwikkelen van eigen, in-house talent en capaciteiten. Het is voorspelbaar, maar bedrijven die voorop lopen op het gebied van design, hebben daadwerkelijk ook meer designers in dienst. Maar deze bedrijven zijn dan ook meer gefocust op het ontwikkelen van hun eigen interne talent en capaciteiten. Zij maken minder gebruik externe designers, terwijl bedrijven die achterlopen op het gebied van design juist meer gebruik maken van diensten van derden.
Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek onder beslissers op het gebied van klantbeleving in het bedrijfsleven in de VS, UK, Frankrijk, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.
Rate this post

Print Friendly