De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde én hun Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht, hebben grote stappen gezet richting Zaakgericht Werken (ZGW). Daarbij onderkenden ze dat ZGW meer is dan een nieuw systeem invoeren: het gaat om een serieuze organisatieverandering. MvR Academy, onderdeel van het portfolio van MvR & Partners, stond de partijen bij in deze transitie naar ZGW. “Snel, efficiënt, adequaat en stimulerend”, aldus Heleen Koornberg, lid van het projectteam ZGW en belast met juist die opleiding, bewustmaking en begeleiding van de 800 medewerkers.

De selectie, aanschaf en implementatie van een zaaksysteem is één ding; ermee gaan werken en zorgen dat medewerkers mee (kunnen) gaan in de nieuwe werkwijze gaat nog een stap verder. Koornberg: “De geplande opleiding door onze eigen mensen kwam naarmate het project vorderde onder druk te staan. We besloten daarop de vraag in de markt uit te zetten, waarop MvR & Partners heel adequaat reageerde. Zij legden een passend prijskaartje en strakke planning neer om alle 800 medewerkers voor te bereiden op de nieuwe situatie, zowel qua bewustwording over Zaakgericht Werken als qua praktische kennis over het systeem.”

MvR heeft het hele opleidingstraject uit handen genomen en de organisaties zoveel als mogelijk op gelijk niveau gebracht.

“Door onze ervaring met inbedding van Zaakgericht Werken in organisaties, hebben wij geleerd dat opleidingen een belangrijk veranderinstrument zijn. Al deze ervaring, gecombineerd met kennis van veel zaaksystemen, staat klaar om ingezet te worden op het moment dat gemeenten die nodig hebben. Dat stelt MvR Academy in staat om steeds snel en met hoge kwaliteit trainingen te leveren, ook als het gaat om grote groepen cursisten”, stelt Robert Mekking, partner MvR & Partners.

MvR leidt 800 medewerkers Meerinzicht op aan de hand van games en praktijk
5 (100%) 1 vote

Print Friendly