In de eerste helft van 2016 heeft de Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt een overall omzetgroei van 7 procent ten opzichte van de eerste helft van 2015 gerealiseerd. Hoewel het absoluut resultaat positief is, is het duidelijk minder dan aanvankelijk werd verwacht. De eerste vooruitzichten c.q. verwachtingen voor 2017 zijn redelijk positief.

Om concrete marktinformatie over de gerealiseerde en te verwachten omzet- en margeontwikkelingen te bieden, peilt Strategy Partners vanaf 2009 ieder half jaar het businessklimaat in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt. Zowel op basis van de actuele business-resultaten als verwachtingen. “Met name de lokale software- en projectleveranciers en de document oursource serviceproviders deden een stapje terug”, concludeert Hans Kaashoek van Strategy Partners. “Zoals altijd zijn de resultaten van de informatie capture software- en dienstenleveranciers zeer positief.”

Margegroei divers

Sinds lange tijd hebben de gezamenlijke output- en communicatiesoftware en projectleveranciers (CCM en CEM) een positieve groei gerealiseerd. De in de eerste helft van 2016 overall gerealiseerde margegroei is voor deze periode zeer divers. 33 procent van de bedrijven melden een margekrimp terwijl ook 33 procent van de bedrijven een margegroei van meer dan 10 procent melden.

Ook is de hoogte van de overall omzetgroeiverwachting voor heel 2016 duidelijk afgenomen. Ten opzichte van eerdere verwachtingen steeg het aantal bedrijven dat een mindere groei verwacht van 6 procent naar 27 procent. Hans Kaashoek: “Het tot nu toe in vrijwel alle marktsegmenten ontbreken van significante softwareverkoop en de gematigde verwachting daarvoor in de tweede helft van 2016 heeft een negatieve invloed op de overall omzetgroei verwachting.”

Grote verschillen in marktsegmenten

“In de eerste helft van 2016 waren er, in vergelijking met voorgaande jaren, grote verschillen in de gerealiseerde resultaten tussen de diverse marktsegmenten”, stelt Hans Kaashoek. De totaalresultaten voor de eerste helft van 2016 laten een verdere vermindering van het overall groeipercentage zien. De bedrijven in het segment ‘informatie capture’ deden het traditiegetrouw erg goed. De verschillen in de gerealiseerde margegroei zijn in de eerste helft van 2016 groter dan ooit.

33 procent van de bedrijven zagen de operationele marges verminderen, terwijl 18 procent een margegroei van meer dan 25 procent realiseerde.

Sectoren die het bovengemiddeld goed deden zijn: document en informatie capture leveranciers, document en informatie output software- en dienstenleveranciers en grote ICT/ECM/EIM-systeem integrators.

Sectoren die duidelijk lager scoorden dan het overall gemiddelde zijn: lokale ECM-software- en applicatieleveranciers, document processing outsource dienstverleners en gespecialiseerde ECM-systeem integrators.

Verwachtingen tweede helft 2016 en 2017

Traditioneel zijn de omzetverwachtingen voor de tweede helft van een jaar altijd erg positief. Echter, de omzetgroei verwachting voor de tweede helft van 2016 is nu aanzienlijk voorzichtiger dan andere jaren.

“In vergelijking met voorgaande jaren zijn eerste voorzichtige verwachtingen met betrekking tot de omzetontwikkeling voor heel 2017: een positieve omzetgroei”, aldus Hans Kaashoek.

Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over de afgelopen periode. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar; zowel voor de omzet als de marge. Het wordt vergeleken met de werkelijke prestaties in dezelfde periode een jaar ervoor.

De informatie is een extract van een omvangrijk en permanent onderzoeks­project naar de markt en de marktposities van (inter-)nationale ECM/EDMS/OM-software en dienstenleveranciers in Nederland. Meer informatie over dit onderzoeksprogramma is te vinden op de website van Strategy Partners.

Rate this post

Print Friendly