Op 13 oktober vierde de VGP haar tienjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst en een aansprekend programma. Hoewel soms anders doet vermoeden is de postmarkt een dynamische markt, vandaar dat gekozen was voor het thema “post in beweging”.

Deelnemers en organisatie van de bijeenkomst ter ere van het tienjarig jubileum van de VGP waren unaniem: naast een hele feestelijke bijeenkomst was het toch vooral een bijeenkomst met een inhoudelijk zeer interessant programma. Uiteraard werd stilgestaan bij de afgelopen tien jaar maar er werd met name vooruitgeblikt naar de toekomst.

Voorzitter Wim Ledder haakte hier op aan met een presentatie getiteld ‘De VGP in beweging’. Dat deze groep van grootgebruikers een vereniging in beweging is, werd door zijn presentatie alleen maar bevestigd: Wim noemde o.a. de herijkte strategie van de vereniging en de ledengroei van bijna 50% over het afgelopen jaar. Aan het einde van zijn betoog bezorgde hij zijn toehoorders een aantal uitdagende toekomstgerichte statements.

Wim Ledder is sinds 2012 voorzitter van de VGP.

Adjiedj Bakas, door het NRC ‘Trendwatcher des Vaderlands’ genoemd, nam het stokje van Wim Ledder over. Adjiedj heeft een aantal boeken op zijn conto staan, o.a. De Digitale Transformatie. In een inspirerende en flitsende presentatie bood hij de deelnemers o.a. een kijkje in de toekomst van Direct Mail. Hij prikkelde de geest door te stellen dat bijvoorbeeld het uitvallen van internet een heel reëel scenario is. Wat doen we dan? Eventueel tijdelijk terug naar brieven per post?

Tijdens de pauze en de afsluitende borrel werd volop genetwerkt en werden contacten gelegd danwel hernieuwd tussen de genodigden die uit leden, oud-leden, potentiële leden, oud-bestuursleden, postvervoerders, stakeholders en vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ en toezichthouder ACM bestond. Tijdens deze momenten draaide er een foto-presentatie die de VGP-periode 2006-2016 treffend in beeld bracht.

Na de pauze stonden resp. de CEO van PostNL en de CCO van Sandd geprogrammeerd.

Herna Verhagen, voorzitter van de raad van bestuur van postbedrijf PostNL en de eerste Nederlandse vrouw die sinds 2012 een topfunctie bij een groot beursgenoteerd bedrijf vervult, had letterlijk een brief aan de toekomst voorbereid in haar presentatie.

Haar boodschap was duidelijk: veranderingen in de postmarkt zullen exponentieel zijn en eisen het nemen van verantwoordelijkheid door een ieder die zich in die markt bevindt. Herna biedt aan haar steentje bij te dragen aan de toekomstige postmarkt. Wie volgt en doet met haar mee? Vanuit de zaal kwam een passend voorbeeld van het nemen van verantwoordelijkheid. Eén van de ondernemers brengt post rond per fiets; duurzaam en elk adres is altijd bereikbaar.

Marcel Winkelman lichtte in zijn presentatie, voorzien van een filmpje waarin klanten als Postcode Loterij, Infomedics en MailStreet aan het woord kwamen, vooral de veranderingen waarin postverzenders en Sandd als dienstverlener zich momenteel bevinden, uit.

Marcel was voorheen werkzaam bij organisaties als Netwerk VSP, TNT Post, Euromail en Sum= printmanagement en is sinds september 2015 CCO bij Sandd.

Beide postdistributeurs noemden het belang van ‘Data’, data-intelligentie, het genereren, vastleggen, distribueren, en leren gebruiken van data.

Om het geheel lichtvoetig af te sluiten, verzorgde puppeteer Armand Schreurs de samenvatting van de middag. Op een humorvolle manier werden de sprekers de maat gemeten, zonder dat er sprake van awkward moments was.

Conclusie

In een sterk bewegende postmarkt, die wisselend wordt beïnvloed door diverse actoren (dalende volumes, regelgeving, duurzaamheid, politiek) moet iedere partij haar verantwoordelijkheden nemen. De VGP vormt hierin een welkom houvast voor haar leden. Daardoor is en blijft er behoefte aan een collectieve belangenvereniging voor grootzakelijke postverzenders die, met respect voor alle marktpartijen, een gezonde markt nastreeft.

Over de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 hebben de organisaties de krachten gebundeld. Inmiddels zijn de leden van de VGP, met gezamenlijk ca. 1,1 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor meer dan 30% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve belangenbehartiging, het in stand houden van de concurrentie op de postmarkt en het delen van kennis tussen de leden op het gebied van documentenverwerking en postvervoer.

Rate this post

Print Friendly