Multi-Post uit Dordrecht en PTI uit Woerden hebben de handen ineengeslagen en hun kennis en krachten gebundeld bij de ontwikkeling van een nieuw platform. Het nieuwe, zogeheten Communication on Demand platform gaat duidelijk verder dan Printing on Demand alleen’, zegt Frank van Ballegooij, verantwoordelijk voor ICT bij Multi-Post.

‘Binnen het gezamenlijk ontwikkelde Communication on Demand platform zit de klant aan de knoppen. Dat levert aan de zijde van de klant meer gemak op en zeker ook besparing van tijd en kosten. De proceseigenaren bij de klant krijgen als het ware meer grip op de eigen uitingen zoals facturen en overzichten, zowel geprint als digitaal. Dat betekent dat zij slagvaardiger en innovatiever marketingboodschappen op hun uitingen kunnen communiceren. Ook biedt het CoD platform klanten de mogelijkheid om te segmenteren en geven rapportages op ieder gewenst moment inzicht in de lopende en te starten campagnes’.

Jan Posma, directeur bij PTI vult aan: ‘Het Communication on Demand platform is volledig multichannel en ontwikkeld met Essent als ‘pilotgebruiker’. De oplossing draait al ‘live’, werkt zeer pragmatisch en is modulair opgebouwd, waardoor die eenvoudig aan klantspecifieke eisen kan worden aangepast. Het CoD platform kan breder worden ingezet. Zowel binnen energie- en waterbedrijven als daarbuiten. Bij dit platform bepaalt de klant zelf op welke manier en op welk moment de informatie wordt gestuurd, per post, per e-mail of per sms of gecombineerd. Het gaat zelfs zover dat de klant via de tool aan kan geven via welke postverzender de documenten verstuurd worden. De tool biedt naast efficiency ook mogelijkheid om marketingacties te combineren. Dit zogeheten transpromo idee, zie je in de praktijk nog zelden worden toegepast. In de dit geval heeft de klant dat in eigen hand, het platform is zeer gebruikersvriendelijk en biedt daartoe alle mogelijkheden’.

Over het Communication on Demand platform

Het Communication on Demand platform is gezamenlijk gebouwd door PTI en Multi-Post. Beide bedrijven hebben hun kennis en ervaring ingezet in het realiseren van dit nieuwe CoD platform. Binnen deze oplossing ligt de expertise van Multi-post vooral in het document logistieke deel van het proces. De kennis die PTI in het CoD platform inbrengt, bevindt zich meer aan de voorkant van het proces. Denk aan het samenbrengen van informatie uit verschillende datastromen door middel van online communicatie, SMS en belacties. Multi-Post en PTI werken al jaren samen. PTI is marktleider als het gaat om het in kaart brengen van meterstanden voor alle toonaangevende waterbedrijven en energieleveranciers. PTI heeft daarvoor in eigen huis meerdere oplossingen ontwikkeld, om deze complexe processen in te richten. Multi-Post is in die processen hét verlengstuk en zorgt met name voor de fysieke outputstromen zoals het sturen van meterstandenkaarten en brieven, afspraakbrieven, facturen en overzichten. De samenwerking tussen PTI en Multi-Post gaat verder dan het printen van documenten en managen van het prepostale traject alleen. De ontwikkeling van het nieuwe Communication on Demand platform is daar een concreet voorbeeld van. Daarmee willen beide initiatiefnemers klanten in dit tijdperk van digitalisering van informatiestromen nog meer bieden. Het nieuwe CoD platform betekent voor beide bedrijven uitbreiding van het portfolio. Zowel Multi-Post als PTI gaan dit CoD platform onder eigen label en voor gebruikers volledig transparant inzetten naar bestaande en toekomstige klanten.

Rate this post

Print Friendly