Basware heeft de WeProcurement-methodiek voor e-procurement omarmd. Deze werkwijze verbetert de uitgavencultuur binnen bedrijven aanzienlijk door het aanpassen van het gedrag van medewerkers. Om het gewenste uitgavenpatroon te versterken, creëert WeProcurement een samenwerkingsproces die relevantie, intelligentie en aandacht binnen e-procurementsystemen realiseert. Deze systematische benadering maakt het voor iedereen mogelijk samen aan bepaalde bedrijfsdoeleinden te werken en kostenbesparingen te realiseren. Het einddoel is om van medewerkers betere ‘stewards’ van het bedrijfskapitaal te maken.

Ilari Nurmi, SVP Purchase to Pay van Basware: “Medewerkers vandaag de dag verwachten van systemen waar zij mee werken dat deze intuïtief en relevant zijn. Daarbovenop verwachten zij dat deze bepaalde kritische intelligentie afgeven om zo de efficiency te vergroten. Met WeProcurement gaan we nog een stapje verder. Onze methodologie stimuleert medewerkers om vast te houden aan de inkoopprocessen van een bedrijf door het heel gemakkelijk te maken en onder meer te laten weten hoe zij toegevoegde waarde kunnen aan een bedrijf als geheel bieden. Dit geeft organisaties tastbare resultaten en verzekert dat de bijdrage van medewerkers hoger is dan de totaalsom van iedere individueel.”

WeProcurement is voorzien van de Power of We-filosofie, een crowd-sourced proces dat voortborduurt op het succes van alle gebruikers. Toegepast in een zakelijke omgeving, leidt dit gebruikersgerichte proces tot hogere kostenbesparingen in vergelijking met traditionele e-procurementoplossingen en de wendbaarheid die bedrijven nodig hebben om hun doelstellingen te financieren.

“Door de inkoopactiviteiten over 200 locaties in een samenwerkingsproces te bundelen, waren we in staat onze leveranciersbase met 96% te reduceren”, zegt Angela Watts, Purchasing Manager van Goodyear Tire & Service Centers. “Onze gebruikers besparen nu veel tijd en ontvangen hun onderdelen op een kosteneffectieve manier. Aan het einde van de rit levert dit de organisatie miljoenen op.”

WeProcurement elimineert de voornaamste reden waarom gebruikers uit een proces stappen: het gevoel dat hun acties er niet toe doen of niet het verschil maken. Door medewerkers meer te betrekken en te benadrukken dat iedereen die producten inkoopt even belangrijk is, wordt het systeem zelfregulerend. Hierdoor wordt de afdeling Inkoop ontzien en kunnen zij zich op meer strategischer initiatieven richten.

Greg Summers, Finance Director van DCOR: “We dachten eerst dat we medewerkers zouden moeten dwingen om het systeem te gebruiken, maar de adoptie ging eigenlijk van een leien dakje. Toen de medewerkers de voordelen zagen en de gebruiksvriendelijkheid ervoeren, waren ze zeer enthousiast om het te gebruiken.”

Nogmaals Ilari Nurmi: “Onze WeProcurement-benadering voor inkoopsystemen overklast traditionele inkoopsystemen omdat de processen zo belangrijk mogelijk worden gemaakt. Dat geldt voor iedere persoon, afdeling, uitgavencategorie of industrie. In plaats om personen te dwingen een systeem te gebruiken dat voor inkoop of finance bedoeld is, kijkt WeProcurement naar de behoeften van de aanvrager en geeft dan een systeem af dat voor de gebruiker is bedoeld.”

WeProcurement betrekt medewerkers in het e-procurementproces
4 (80%) 1 vote

Print Friendly