HamiltonRoche en Basware (HEX: BAS1V) gaan een intensieve samenwerking aan op het gebied van Supply Chain Financing. Door de veranderende eisen die banken stellen aan hun zakelijke cliënten en door de huidige renteontwikkelingen, neemt het belang van actief werkkapitaalbeheer inclusief Supply Chain Financing toe. Daarnaast vereist een moderne bedrijfsvoering voortdurende aandacht voor procesverbeteringen die een ongestoorde, flexibele en risicoloze uitvoering van de kernactiviteiten waarborgen. Digitalisering van de gegevensuitwisseling in de supply chain is daaraan onlosmakelijk verbonden.

HamiltonRoche heeft in haar strategie- en bedrijfsrecovery-praktijk modellen ontwikkeld voor een variëteit aan bedrijfsprocessen inclusief het voor Supply Chain Financing relevante Purchase-2-Pay en e-Invoicing. Hierdoor werd het al jaren geleden duidelijk dat gestroomlijnde processen leiden tot werkkapitaalverruiming en kostenverlaging.

Basware is marktleider op het gebied van Enterprise-Purchase-2-Pay- en 
e-Invoicing oplossingen. Zij hebben hiervoor Basware Network ontwikkeld, een open platform waarop elektronische inkooporders, facturen en betalingen als transacties tussen afnemers en leveranciers worden afgehandeld op basis van onderlinge afspraken met e-Invoicing partners. Het gebruik hiervan leidt tot procesverbeteringen en legt de basis voor het actief beheren van het werkkapitaal, de financiering en de kosten hiervan.

Tot voor kort nu toe was dit alleen voorbehouden aan heel grote bedrijven, maar Basware’s cloud-gebaseerde open netwerk en bijbehorende oplossingen zorgen ervoor dat ook kleinere ondernemingen stapsgewijs kunnen profiteren van alle voordelen.

Angelique van Eijk (HamiltonRoche): “Wij merken in onze internationale praktijk dat wij ons voor cliënten in toenemende mate richten op een viertal gebieden: Strategie en Innovatie, Procesverbeteringen , Time-to-Market en Working Capital Improvement. Hierbij maken wij gebruik van best-of-breed tools voor e-Invoicing en e-Pay. We vonden in Basware een oplossing die, in tegenstelling tot andere oplossingen, geen onderdeel uitmaakt van de complexe, moeilijk aan te passen ERP-implementaties.”

Rob Koppen (HamiltonRoche) stelt dat de implementatie van Supply Chain Financing het beste in vijf stappen verloopt, waarbij iedere volgende stap toenemende efficiency voordelen laat zien, terwijl de normale bedrijfsvoering niet wordt verstoord. Joachim Hermansson (directeur Basware Financing Services): “Basware is een degelijke Europese topspeler, die langdurige relaties en volledige benutting van de mogelijkheden van Basware door cliënten belangrijker vindt dan onstuimige groei. Om die reden en om hoogwaardige adviesdiensten aan te kunnen bieden aan grote en kleinere multinationale ondernemingen zijn Basware en HamiltonRoche tot een samenwerking gekomen.”

In haar market research-activiteiten heeft Gartner twaalf vergelijkbare softwareoplossingen onderzocht en ingedeeld in een zogenaamde Magic Quadrant. Hierbij heeft zij Basware ingedeeld in de Leaders-categorie.

Rate this post

Print Friendly