Inepro Back office suite (iBos) is een beveiligd platform voor registratie en betalingen. Met deze oplossing zijn budgetten, transacties, betalingen en registratie gecentraliseerd in 1 gebruikersvriendelijk en transparant softwaresysteem. Vanwege het modulaire karakter van iBos kan de oplossing aangepast worden aan uw wensen en aan de grootte van uw organisatie. iBos’ laatste update biedt u overzicht van processen, dat u zal helpen bij het maken van weloverwogen managementbeslissingen.

iBos 7.8 levert u de benodigde tools om een duidelijk overzicht te krijgen van processen en data. Met de nieuwe, geoptimaliseerde en uitgebreide management functionaliteiten is het nu mogelijk om Top 10 rapporten te genereren. Deze samenvattingen vereenvoudigen het monitoren van gebruik en verbruik in uw organisatie en verschaffen details over gebruikte en ongebruikte apparaten, producten en meer. De heldere en automatisch gesorteerde dataoverzichten zullen helpen om weloverwogen beslissingen te maken met betrekking tot onderhoud, vernieuwingen, aankopen en besparingen.

iBos 7.8 verzamelt gegevens en slaat deze op in de database. De data wordt gepresenteerd in de vorm van rapporten. De volgende aanvullende managementrapporten zijn nu beschikbaar in de nieuwste versie van Inepro Back office suite:

Top 10 Multifunctionalskleur
Top 10 Gebruikersconsumptie
Top 10 Apparaten
Top 10 Producten
Top 10 Afdelingen
Top 10 Gebruikers
Top 10 Gebruikerskleur

Rapport per gebruiker (kostenplaats)

iBos 7.8 zal vanaf 8 september beschikbaar zijn en kan door Inepro’s partners gedownload worden via ons partner portaal: https://inepro.topdesk.net/. Gebruikers met actieve Software Release Packages (SRP) met een geldigheid van maximaal 2 jaar op eerdere releases, kunnen iBos 7.8 zonder extra kosten downloaden.

Voor meer informatie, bezoek: www.inepro.com/iBos, e-mail sales@inepro.com of bel ons: +31 (0)252 744044.

Rate this post

Print Friendly