Recentelijk heeft de Zeeuwse gemeente Hulst gekozen om de oplossing Zaakgericht Archiveren te implementeren. Daarmee realiseren zij een optimalisatieslag op het gebied van postintake. 

Momenteel is er binnen deze gemeente een implementatie van het zaaksysteem van Exxellence. Corsa wordt hierbij ingezet als onderliggend Document Management Systeem (DMS). Met behulp van de bestaande postintake oplossing wordt richting gegeven aan zaak- en niet zaakdocumenten. De oplossing Zaakgericht Archiveren zorgt er vervolgens voor dat er een optimalisatieslag plaatsvindt in archivering van zowel de ontstane zaakstroom (documenten afkomstig uit Exxellence) en de DMS stroom (documenten afkomstig uit de postintake). Deze optimalisatie heeft zijn weerslag op uniforme en duurzame archivering.

Gemeente Hulst zit nu in de fase waarbij het een start maakt met het zaakgericht archiveren als voorbereiding op het zaakgericht werken. Het is de bedoeling om het zaakgericht archiveren op termijn, per zaaktype te gaan vullen vanuit het zaaksysteem waarbij er dus een volledige integratie plaatsvindt tussen beide oplossingen. Het wordt op dit moment dus los van elkaar voorbereid en ingericht maar het zal dus uiteindelijk resulteren in een naadloze integratie.

Zaakgericht archiveren biedt voor de gemeente Hulst:

  • Verrijkking van metadatering op de zaak-dms service
  • Een uniforme manier van werken, voor zowel de zaak- als niet-zaakdocumenten;
  • Integratie met ZTC i-Navigator waardoor het beheer van processen op 1 plek kan plaatsvinden
  • Één digitaal organisatiegeheugen
Rate this post

Print Friendly