Ik heb nieuws over de digitale transitie en de rol van de archivaris, de informatiemanager en de “Chief Data Officer”. Wat wil je eerst lezen: het goede of het slechte nieuws? Oké, het goede nieuws dus eerst.

Goed nieuws 1

Ik las de resultaten van een onderzoek van AIIM, dat in opdracht van Iron Mountain een uitspraak heeft gedaan over de toekomstige mogelijkheden, skills en capaciteiten van de archivaris en de informatiemanager. Centrale vraag: welke koers is kansrijk? De rode draad is dat de de focus moet liggen op kennis van riskmanagement, beveiliging en data-privacy. Dit is hèt vakgebied voor de informatie professional van de toekomst. Er ontstaat in de markt een grote vraag op het vlak van data-toegankelijkheid, -kwaliteit en -beveiliging. De conclusie van het onderzoek luidt dat de informatiemanager, als bewaker van bedrijfsdocumenten, zichzelf opnieuw moet uitvinden. Business owners zien hem of haar in de nabije toekomst niet zozeer als beheerder van documenten en data, maar vooral als een analytische professional met een groot veiligheidsbewustzijn, die creatief kan denken en die verandering in het informatiedomein kan begeleiden. Lees de resultaten: http://www.ironmountain.co.uk/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/W/What-will-it-take-to-be-a-NextGen-InfoPro.aspx.

Goed nieuws 2

Dit onderzoek van AIIM sluit naadloos aan op mijn eerdere blog over de toekomst van de archivaris, zie:http://www.themessagecompany.nl/1990/de-archivaris-vier-grote-stappen-op-weg-naar-data-integriteit-in-2025/

Mijn stelling in die blog: de archivaris van vandaag is de data-integriteitsmanager van morgen. De archivaris opereert in de toekomst als het “data-geweten” van processen en van de gehele organisatie. De archivaris werkt mee aan duurzaamheid, transparantie, volledigheid en traceerbaarheid, dus aan integriteit. De archivaris zorgt ervoor dat data op de juiste wijze worden beheerd en kunnen worden gebruikt in processen. En dat alles volgens bepaalde kwaliteitseisen en regels, die de archivaris -samen met de proceseigenaren- opstelt en bewaakt. Dat is zijn of haar toekomstige core business.

Goed nieuws 3

Ik las recent ook een prima artikel over de opkomst van de Chief Data Officer, de rol die op bestuursniveau (zeg maar C-level) de integriteit en kwaliteit van de bedrijfsdata bewaakt en over de silo’s heen leiding geeft aan de digitale transitie. Lees: http://www.consultancy.nl/nieuws/11844/slechts-6-organisaties-beschikt-over-chief-data-officer

Tot zover het goede nieuws. Nu het slechte.

Het blijkt dat in slechts 6% van de organisaties een CDO actief is. En dan nog vooral bij de grote ondernemingen en vooral in Europa. Dus bij 94% van de organisaties is géén CDO of een vergelijkbare rol aanwezig. En dat is op zich niet zo’n groot probleem, ware het niet dat deze constatering aangeeft dat data- en informatiemanagement op C-level niet bepaald populair is. Hoe de rol wordt genoemd en waar hij exact wordt neergelegd is overigens niet van belang, als er maar iemand verantwoordelijk is die van bovenaf beleid en handhaving op dit terrein kan organiseren en regisseren.

Want wat gebeurt er als we de uitvoering van de digitale transitie neerleggen bij de archivaris en de informatiemanager, maar niet zorgen voor een tactisch-strategische paraplu die de organisatie als geheel op dit onderwerp aanstuurt? Hoe kunnen we organisatie-breed beleid maken en uitvoeren als we dat niet op het hoogste niveau beleggen en van daaruit mandateren? We weten dat bij transities “mandaat” het belangrijkste is: zonder mandaat gaan de silo’s en organisatieonderdelen hun eigen gang, ontstaat blijvende wildgroei en zijn regels papieren tijgers.

Het goede nieuws is dat de digitale transitie kansen biedt voor de archivaris en de informatiemanager en natuurlijk voor de gehele organisatie; het slechte nieuws is dat dergelijke transities zonder mandaat en regie vanuit C-level plaatsvinden. Waardoor de resultaten van de transitie altijd zullen tegenvallen.

Rate this post

Print Friendly