De gemeente Appingedam is als laatste van de drie DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) afgelopen maand live gegaan met JOIN Zaak en Document, het zaaksysteem van Decos. Met deze implementatie heeft de gemeente grote stappen gezet op het gebied van het efficiënter maken van de dienstverlening en werkprocessen.

De implementatie van JOIN was ingrijpend voor de gemeente Appingedam, omdat zij nog nauwelijks stappen had genomen op het gebied van digitalisering. De gemeente wilde echter gelijke tred houden met Loppersum en Delfzijl, waar ze veel mee samenwerken en die al verder waren met hun digitalisering. Door hierin mee te gaan kan Appingedam nu een flinke efficiëntieslag maken, waarbij zij kan leunen op de kennis en kunde van de andere gemeenten. Loppersum en Delfzijl maken reeds van JOIN gebruik. Bovendien zullen de DAL-gemeenten op de lange termijn waarschijnlijk samengaan en dan is het wenselijk dat de processen afgestemd en uniform zijn. Door de invoering van JOIN bij Appingedam is dit nu gerealiseerd.

Frits Willemsen, coördinator informatisering bij de gemeente Appingedam, is erg tevreden met het verloop van het project en het uiteindelijke resultaat. “We hebben heel prettig met Decos samengewerkt, en het resultaat is goed. We hebben dit project stapsgewijs aangepakt en alleen ingevoerd bij de mensen en afdelingen die met JOIN gaan werken. Geen big bang dus. Bovendien hebben we iteratief samengewerkt en waren er iedere week wel softwareopleveringen. Hierdoor was snel duidelijk voor de organisatie wat de impact van het project was,” aldus Willemsen.

Momenteel is een eerste fase van het project afgerond. Een kwart van de ambtenaren bij de gemeente Appingedam werkt nu met JOIN. De komende maanden gaat een speciaal ingewerkt gemeenteteam geleidelijk nieuwe processen digitaliseren, zodat uiteindelijk de hele organisatie met JOIN werkt. De kennis die het projectteam opdoet zal daarbij ook ten goede komen bij de andere DAL-gemeenten.

Rate this post

Print Friendly