De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) toont met haar jaarlijks onderzoek aan dat de algemene kwaliteit van postbezorging in Nederland in 2015 is gedaald.

Uitkomsten onderzoek
In 2015 daalde vergeleken met 2014 het aantal ‘op tijd bezorgde’ geadresseerde poststukken in Nederland met 0,56 procentpunt, terwijl de ‘bezorgzekerheid’ gelijk bleef. De VGP hecht groot belang aan het in stand houden van de -beperkte- concurrentie op de Nederlandse postmarkt. De naar de afzonderlijke postdistributeurs herkenbare detailresultaten uit het onderzoek zijn uitsluitend beschikbaar voor de leden van de VGP en worden vanwege het door de VGP nagestreefde concurrentiebelang niet gepubliceerd.

PostNL bezorgt naast een 24-uursservice ook de service Basic (bezorging op dinsdag, donderdag en zaterdag); afhankelijk van de dag van aanlevering betreft dit een 48- of 72-uursservice. Sandd biedt een 72-uursdienst (dinsdag- en vrijdagbezorging). De VGP onderzocht van de 24-uurs- en 72-uursservice, enerzijds de ‘bezorging op tijd’ en anderzijds de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgen).

Vergeleken met 2014 bezorgde PostNL in de 72-uursdienst 0,9 procentpunt minder poststukken op tijd, terwijl in de 24-uursdienst het niveau van 2014 werd geëvenaard. Het niveau van 2014 van bezorgzekerheid in beide diensten werd in 2015 geëvenaard. PostNL blijft daarmee de beste bezorgkwaliteit in Nederland leveren.Sandd leverde in 2015 vergeleken met 2014 in haar 72-uurs dienst 1,1 procentpunt minder poststukken op tijd. De bezorgzekerheid daalde met 0,2 procentpunt.

Het niveau van dienstverlening in de totale postmarkt in Nederland komt daarmee onder druk te staan. De VGP blijft het individueel overleg over de kwaliteit van de postbezorging met beide postdistributeurs voeren voor het optimaliseren van de bezorgkwaliteit.

Het onderzoek
De VGP voert sinds september 2012 uitvoerige onafhankelijke metingen naar de kwaliteit van de dinsdag/vrijdagbezorging van Sandd en de 24- en 72-uurs bezorging van PostNL. Er vonden sinds het begin van het onderzoek twintig deelmetingen plaats, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kon worden gemeten. Zes deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef.

Op grond van de voortschrijdende resultaten zien we over de hele linie een dalende lijn. Per deelmeting werden gedurende een week, via een grote steekproef, de bezorgtijdigheid (op tijd) en bezorgzekerheid (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht. Bij de gepresenteerde cijfers hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheidsmarge van 95%. De kwaliteitsmeting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.

Aanleiding onderzoek
Ook in 2008 en 2010 werd dit onderzoek (incidenteel) uitgevoerd. In 2012 is het aantal landelijk werkende postvervoerders geslonken van vier naar twee. Deze beperkte concurrentie in de postmarkt is aanleiding voor VGP dit jaarlijks onderzoek te blijven houden.
De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor Sandd en PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de politiek.

Rate this post

Print Friendly