Konica Minolta staat al voor het tweede opeenvolgende jaar op de eerste plaats binnen de algemene productiesector in de negentiende milieumanagementpeiling die uitgevoerd werd door Nikkei Inc. De jaarlijkse peiling beoordeelt het milieumanagement van Japanse bedrijven en erkent initiatieven voor duurzaamheid op het gebied van milieu en zakelijke activiteiten.

Konica Minolta verdiende een topscore voor de categorie ‘Environmental Management Promotion System’ en behaalde ook voor de overige categorieën in de evaluatie hoge scores. Het bedrijf ontwikkelt uitgebreide milieu-initiatieven met beleidslijnen voor milieumanagement die de impact op het milieu verminderen en meteen ook de groei van de bedrijfswaarde stimuleren. Daarnaast is Konica Minolta bereid om zijn eigen kennis en ervaring op het gebied van milieu te delen met bestaande en potentiële klanten die geconfronteerd worden met uitdagingen in hun milieumanagement en dagelijkse activiteiten.

Bij Konica Minolta zijn energiebesparende en zuinigheidsinitiatieven van cruciaal belang. Niet alleen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om het voordeel ten opzichte van de concurrentie te verbeteren als het aankomt op het reduceren van de productiekosten en het gebruik van materialen.

Vanuit zijn kantoren en fabrieken deelt Konica Minolta al geruime tijd zijn milieutechnologieën, kennis en ervaring met klanten en leveranciers wereldwijd. De expertise van Konica Minolta helpt klanten en leveranciers om hun energiebesparende activiteiten te stimuleren. Dit resulteert in een verminderde impact op het milieu.

Het milieumanagement bij Konica Minolta

Konica Minolta richtte in 2009 ‘Eco Vision 2050’ op, een milieuvisie op lange termijn. Het doel daarbij was om tegen 2050 binnen de hele levenscyclus van het product de uitstoot van CO2 met 80 procent te verlagen in vergelijking met het niveau in boekjaar 2005. Het Milieuplan 2016 is gericht op de middellange termijn en fungeert als actieplan voor deze doelstelling op lange termijn. Bovendien strookt het met het ondernemingsplan. Het plan op middellange termijn is gericht op drie groene activiteiten: Groene producten (planning en ontwikkeling), Groene fabrieken (aankoop en productie) en Groene marketing (distributie, verkoop & dienstverlening evenals inzameling & recycling). Deze activiteiten beslaan het volledige proces van alle activiteiten van de groep en zijn wereldwijd geïmplementeerd.

Met als motto ‘Giving Shape to Ideas’ wil Konica Minolta een duurzame en wereldwijde onderneming worden die met verschillende activiteiten de samenleving helpt maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Rate this post

Print Friendly