Canon Nederland N.V. heeft zich aangesloten bij de UBL Ketentest. Als officieel UBL-member wil zij UBL – een standaard XML-taal voor het verzenden en ontvangen van digitale facturen – in Nederland stimuleren. Alle softwareoplossingen van Canon bieden nu zowel voor inkomende als uitgaande informatie de mogelijkheid om in UBL-formaat te communiceren. Met als resultaat dat e-facturatie veel sneller en efficiënter kan verlopen. Doordat minder handmatige werkzaamheden nodig zijn, neemt de kans op fouten af en kunnen organisaties substantieel op kosten besparen.

Bedrijven en instellingen hebben dagelijks te maken met inkomende en uitgaande facturen. Voor het versturen en ontvangen van digitale facturen is een standaardtaal ontwikkeld. UBL – Unified Business Language – is een XML-datafile speciaal voor het versturen en ontvangen van digitale facturen. De UBL Ketentest heeft tot doel dat zoveel mogelijk organisaties deze standaardindeling voor XML gebruiken, zodat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt en facturen eenvoudiger kunnen worden geïmporteerd in de systemen van de ontvanger, zonder allerlei extra oplossingen in te hoeven bouwen. Door deel te nemen aan de UBL Ketentest laat Canon zien dat haar oplossingen voor zowel ingaande factuurverwerking als voor uitgaande facturatie UBL-compliant zijn.

Sneller, eenvoudiger en kosteneffectiever
Canon levert softwareoplossingen waarmee facturatieprocessen en klantcommunicatie eenvoudiger worden gemaakt dankzij een geautomatiseerde workflow. Het proces van ontvangst, inboeken en valideren, betaalbaar stellen en betalen gaat zo veel sneller dan handmatige verwerking. Bij de uitwisseling van informatie kan gebruikgemaakt worden van standaarden als UBL en XML, maar desgewenst kunnen ook specifieke interfaces met een eigen bestandsindeling gerealiseerd worden.

“Doordat wij ons hebben aangesloten bij de UBL Ketentest willen wij de adoptie van UBL in Nederland ondersteunen en kunnen wij klanten een betrouwbaar en efficiënter platform bieden. Dit is mogelijk doordat alle handmatige werkzaamheden overbodig worden binnen de gehele keten: van leverancier tot klant”, vertelt Hubert van Dongen, Marketing Director Services & Solutions van Canon Nederland. “Zo leveren we een bijdrage aan de inburgering van digitaal factureren en daarmee aan kostenbesparing en een grotere efficiency.”

UBL Ketentest
De UBL Ketentest is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED en Platform E-factureren en biedt een platform aan softwareleveranciers die UBL in hun software mogelijk maken. Het is bedoeld om mogelijke interpretatieverschillen en dialecten weg te nemen om probleemloos elektronisch facturen tussen verschillende administratieve toepassingen – zoals boekhoudpakketten, online factuuroplossingen en toepassingen voor factuurverwerking – te kunnen uitwisselen in UBL-formaat en te zorgen voor automatische boekingen in de administraties.

Rate this post

Print Friendly