De Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vormen vanaf 1 januari 2017 samen Waterschap Limburg. Met deze fusie ontstaat één provincie­-breed waterschap. In de voorbereiding naar de officiële samenvoeging in 2017 hebben de waterschappen, mede onder begeleiding van Solventa, hun visie op informatievoorziening bepaald. Vanwege het doel om vanaf de eerste dag in de volle breedte digitaal te kunnen gaan werken, is unaniem gekozen voor het integrale samenwerkingsplatform SinglePoint-for-All. Dit op Microsoft SharePoint gebaseerd zaaksysteem van Split~Vision wordt vanaf 2017 strategisch ingezet.

Alex Ebberink, projectleider bij Waterschap Limburg: “Beide waterschappen kennen al meerdere processen die de omslag van taakgericht naar zaakgericht hebben gemaakt. Op basis van die ervaringen is geconcludeerd dat SharePoint het platform is waarmee we samenwerking in projecten en processen gaan ondersteunen. De ambitie is Waterschap Limburg vanaf de eerste dag volledig van digitaal en zaakgericht informatiebeheer te voorzien. Daarvoor moeten we in korte tijd veel realiseren; voor de gebruikers én de beheerders”.

Via een zorgvuldige en constructieve voorbereiding, waar beide waterschappen als gelijkwaardige partners optraden, hebben de leveranciers middels een keuzetraject hun oplossing gepresenteerd aan het Waterschap. Een van de doorslaggevende factoren in de keuze voor SinglePoint-for-All, was onder meer de inhoudelijke kennis van Split~Vision.

De medewerkers van het Waterschap gaan SinglePoint-for-All dagelijks gebruiken voor onder meer documentmanagement, recordsmanagement, de integratie van projectmanagement en zaakgericht werken, het postproces en centraal metadatabeheer met I-Controler.

SinglePoint-for-All’s unieke e-mailintegratie wordt ingezet voor de directe verbinding van Microsoft Outlook met het platform en door de inzet van een Open source PDF creator wordt volledig voldaan aan de NEN-2082 norm.

Split~Vision heeft in de afgelopen jaren haar integrale oplossing als een bewezen platform gerealiseerd en sterk doorontwikkeld. Voor het beheer én geautomatiseerd inrichten van de SharePoint-omgeving wordt de eigen ontwikkelde beheertool I-Controler ingezet. Met SinglePoint-for-All hoeft Waterschap Limburg zich niet meer te concentreren op de functionele inrichting maar slechts op de inhoud (bedrijfsvoering) en is de oplossing bovendien toekomstvast”, aldus Bart van Geleuken, accountmanager bij Split~Vision.

Split~Vision realiseert de visie van het Waterschap op informatievoorziening vanuit Governance en is dus geen implementatiepartij die alleen vanuit SharePoint denkt. Dit leidt tot effectief centraal beheer en efficiënt gebruik van het SharePoint platform. De integrale oplossing voor Waterschap Limburg is daarmee toekomstvast. Zij gaat haar visie daaromtrent duurzaam realiseren ondanks de steeds complexer wordende informatieomgeving.

Het implementatietraject start begin februari middels een gezamenlijke kick-off.

Rate this post

Print Friendly