De DDi Digitale Postkamer oplossing geeft jouw organisatie deze grip weer helemaal terug. Alle berichten, ongeacht het medium, komen via de digitale postkamer je organisatie binnen. De papieren post wordt gescand. Ieder bericht wordt omgezet naar een PDF. En, veel belangrijker:naar informatie! Waar het over gaat, van wie het is, bij welk dossier/casus het hoort, wat ermee moet gebeuren en wie/welk team het moet afhandelen.

Elk bericht wordt een logische werkopdracht. Via de workflow – geïntegreerd met je CRM/ERP/HRM/e.a. applicaties – doorloopt deze automatisch de juiste werkprocessen. Zelf in te richten rapportages geven je uiterst waardevolle informatie om je operatie optimaal in te richten.

Kortom, Straight Through Processing. Zonder omwegen, zonder onnodige handelingen vindt ieder document haar weg door je organisatie, je processen en je primaire informatie systemen.

Voor meer informatie ga naar de productpagina: DDi Digitale Postkamer

Rate this post

Print Friendly