Een zaaksysteem en Klant Contact Systeem voor optimale dienstverlening

De kwaliteit van dienstverlening staat hoog op de bestuurlijke agenda. De rijksoverheid besteedt er in haar beleidsprogramma expliciet aandacht aan. Organisaties formuleren ambities die moeten leiden tot betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten. Hoe kunt u deze ambitie waarmaken? En daarbij uniformiteit, verantwoording, compleetheid en resultaatgerichtheid waarborgen? Met welke middelen? Waar te beginnen…?

BCT biedt met Liber een complete productsuite waarmee u nu en in de toekomst succesvol aan de slag kunt, om de inrichting en uitvoering van zaakgericht werken te realiseren. Wij bieden u een duidelijk perspectief op toekomstige ontwikkelingen van Liber. Liber is schaalbaar, “open” en past zich flexibel aan door uw ambitieniveau centraal te stellen.

Voor meer informatie ga naar de productpagina: BCT LIber Zaaksysteem

Rate this post

Print Friendly