Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werd Esa Tihilä, de CEO van Basware, herbenoemd tot voorzitter van de European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA). Tijdens dezelfde vergadering werd Marcus Laube (algemeen directeur van crossinx) verkozen tot medevoorzitter.
 Om het operationele beheer van de vereniging te versterken, kreeg voormalig medevoorzitter Charles Bryant de nieuwe functie van secretaris-generaal van de EESPA toegewezen.De EESPA is een brancheorganisatie op Europees niveau voor een grote gemeenschap van dienstverleners op het gebied van e-facturering. De EESPA bevordert en stimuleert de toepassing van e-facturering. Ze steunt de ontwikkeling en implementatie van een overheidsbeleid voor een gereguleerde e-facturering.

“De afgelopen jaren is de toepassing van en het bewustzijn rond e-facturering aanzienlijk toegenomen”, zegt Esa Tihilä. “In verschillende landen is de kritische massa van e-facturering reeds bereikt. Deze ontwikkeling wordt goed begeleid door leveranciers van e-factureringsdiensten, die een door de operator gestuurd model, gebruiksvriendelijke e-facturering, performante technologieën en de e-commerce-initiatieven op het vlak van Business-to-Government (B2G) ondersteunen die wereldwijd steeds meer worden aangemoedigd en opgelegd.”

“De EESPA blijft een accent leggen op gebieden zoals interoperabiliteit, de harmonisatie van normen en ’go-to-market’-benaderingen voor e-facturering. De organisatie heeft de voorbije jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het werven van leden en het ontwikkelen van governance. We moeten de beleidsmakers, sectoranalisten en influencers blijven aansporen, een nauwkeurig beeld van onze mogelijkheden scheppen en het bewustzijn vergroten om de toepassing van e-facturering te versnellen”, aldus Marcus Laube, algemeen directeur van crossinx.

Over de EESPA
De EESPA is opgericht in 2011 als een internationale vereniging zonder winstoogmerk die een strategische troef wil zijn voor haar leden door leiderschap, invloed en een ondersteunend kader in de sector te bieden. De EESPA is actief op Europees niveau als brancheorganisatie voor een grote, dynamische gemeenschap van leveranciers van e-factureringsoplossingen. Zij komen voort uit organisaties die diensten leveren op het gebied van netwerken, business outsourcing, financiën, technologie en Electronic Data Interchange (EDI). Met momenteel meer dan zestig volwaardige en geassocieerde leden ligt de focus van de EESPA op publieke beleidszaken, het creëren van een interoperabel ecosysteem en het promoten van het brede gebruik van e-facturering als middel voor economische efficiëntie en groei. Uit een recent ledenonderzoek blijkt dat de deelnemende EESPA-leden in 2014 ongeveer 1 miljard elektronische facturen verwerkten.

Rate this post

Print Friendly