Konica Minolta is voor het derde jaar op rij opgenomen in de “Japan 500 Climate Disclosure Leadership Index” (CDLI) van CDP, een internationale non-profitorganisatie die een duurzame economie voorstaat. Konica Minolta beschouwt duurzaamheid als een pijler van de bedrijfsstrategie en kent een lang track record in baanbrekende milieu-initiatieven en technologische innovaties. In het licht van de klimaatconferentie COP21 van de Verenigde Naties, die van 30 november tot en met 11 december 2015 plaatsvindt in Parijs, is deze erkenning van extra grote waarde voor Konica Minolta. Tijdens dit evenement komen staatshoofden bijeen om tot een wereldwijd akkoord te komen voor het reduceren van de CO2-uitstoot en het terugdringen van het broeikaseffect.

Konica Minolta heeft een positie in de index verworven door het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige gegevens over zijn CO2-uitstoot en energieverbruik in het kader van het klimaatveranderingsprogramma van CDP. Deze informatie is onafhankelijk beoordeeld op basis van de waarderingsmethodiek van CDP en van een score voorzien. De hoogst mogelijke score bedraagt 100. Deelnemende organisaties die de top 10 van best scorende bedrijven halen, worden opgenomen in de CDLI. Konica Minolta behaalde een score van 100. Van de 500 grootste Japanse ondernemingen haalden 25 de CDLI.

Op verzoek van 822 investeerders met een totaal vermogen van $95 biljoen brengen duizenden bedrijven jaarlijks verslag uit bij CDP over de klimaatinvloed van hun bedrijfsactiviteiten. Een topscore geeft blijk van een zeer transparante informatievoorziening op het gebied van klimaatverandering. Dit biedt investeerders een eenvoudige mogelijkheid om na te gaan in hoeverre bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn voorbereid op de veranderende markteisen en wet- en regelgeving inzake CO2-uitstoot.

Paul Dickinson, bestuursvoorzitter en medeoprichter van CDP: “In een tijd waarin de wereld zijn focus richt op de periode na de klimaatonderhandelingen in Parijs en zich voorbereidt op een toekomst met minder CO2-uitstoot, wordt betrouwbare informatievoorziening over de manier waarop bedrijven met deze overgangsfase omgaan van steeds grotere waarde. Daarom feliciteren we bedrijven die een positie hebben verworven in de Climate Disclosure Leadership Index van CDP.”

Rate this post

Print Friendly