Doxis Informatiemanagers introduceert een nieuw label: i-Beez. i-Beez is specialist op het gebied van het inrichten van digitale werkprocessen vanuit het informatieperspectief. i-Beez zorgt ervoor dat digitale werkprocessen en informatiebeheer goed geregeld zijn zonder dat men zich druk hoeft te maken over de inhoudelijke aspecten. Experts die je met raad en daad bijstaan, met als garantie een afgesproken resultaat tegen een afgesproken prijs.

Regie-organisatie: doen waar je goed in bent

Titia Beuker, commercieel manager: ‘Zoals voor zoveel organisaties, is de daadwerkelijke inrichting en uitvoering van het informatiebeheer geen kerntaak. Kenniswerkers willen ‘gewoon’ hun werk kunnen doen en geen last hebben van een informatievoorziening die niet werkt. Dat komt de dienstverlening niet ten goede. Wat wij zien, is dat partijen behoefte hebben om meer met marktpartijen samen op te trekken en deze aan te sturen, in plaats van zelf steeds het voortouw te nemen in de uitvoering. Dat gebeurt al veel op andere gebieden, zoals ICT, maar deze ontwikkeling zien we nu ook op het vlak van de informatie-inrichting en het informatiebeheer. Organisaties willen transformeren naar regie-organisaties. Dat betekent dat je als organisatie ‘lean & mean’ kunt opereren. Doen waar je goed in bent en het informatiemanagement overlaten aan de experts die daar weer goed in zijn. i-Beez denkt daar exact zo over. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen zelf moet doen wat een ander niet beter kan; zet professionals in hun kracht en faciliteer ze met betrouwbare informatie.’

Onno de Moor, projectleider i-Beez vult aan: ‘Wij denken juist strategisch mee met de opdrachtgever en samen bepalen we wat de belangrijkste verbeterpunten zijn op het gebied van hun digitale werkprocessen en informatiebeheer. Dat resultaat koppel je vervolgens aan specifieke werkzaamheden en meetbare KPI’s. Wij zijn in staat dankzij onze kennis en ervaring, deze resultaten met zorg en volgens de wensen en afspraken te realiseren. Volgens een vast – meetbaar – raamwerk van prijs en prestatie. Als je expertise inkoopt met als doel om samen een bepaald resultaat te behalen, dan verbindt deze gedeelde verantwoordelijkheid je met elkaar als opdrachtnemer en opdrachtgever. En daar ligt ook de kracht van de aanpak van i-Beez.’

Rate this post

Print Friendly