Automatiseert eenvoudige en repeterende werkzaamheden voor factuurverwerking

Snelle implementatie
Steve Vancraenem, Director of Accounting Europe, Shurgard: “Het implementatieproject verliep enorm snel. Een live-versie werd in heel Europa in zes weken geïmplementeerd. Mede dankzij de goede ondersteuning en interactie tussen Shurgard en het ISProjects team tijdens de implementatiefase. Tevens ontvingen wij zeer bruikbaar advies van het ISProjects team bij de implementatie van het goedkeuringproces: ze aarzelden niet om de klant tegen te spreken en lieten zien dat andere routes mogelijk zijn om te voorkomen dat er veel extra ontwikkelingswerk moest worden uitgevoerd.”

Uitgebreide functionaliteit en audit trail
“Alle facturen worden nu gescand in 1 systeem; dat is een groot voordeel met vijf support centra waar de facturen lokaal worden ontvangen! De web tool laat goedkeurders eenvoudig de beoordeling uitvoeren (zeer gemakkelijk voor mensen die vaak reizen zoals Facility Managers, die het grootste volume in de organisatie vertegenwoordigen). De ingebouwde E-mail-functionaliteit maakt het mogelijk documenten intern of aan derden te versturen, met een automatische trace in de audit trail. Deze audit trail bevat alle commentaren en routing van de factuur van boekhoudkundige verwerking tot de definitieve goedkeuring. Daarnaast hebben wij een monitoring / rapportering module. Dankzij deze overzichtelijke functionaliteit van het aantal facturen, waar in het proces deze zich bevinden en door wie ze behandeld worden hebben wij een beter inzicht in de knelpunten. En kunnen daar het proces op bijsturen!”, sluit Vancraenem af.

http://www.isprojects.nl/nl/uitgebreide-functionaliteit-en-audit-trail-in-jd-edwards/

Rate this post

Print Friendly