De gemeente Rotterdam gaat de komende drie jaar met Canon in zee voor de levering van Managed Print Services. Deze raamovereenkomst omvat de levering, installatie, het onderhoud en proactieve beheer van enkele honderden printers en multifunctionals en een aantal plotters op ruim 200 locaties in en om Rotterdam. Hierdoor is de gemeente Rotterdam in staat de kwaliteit van haar afdrukfaciliteiten sterk te verbeteren en aanzienlijk op kosten te besparen.

De raamovereenkomst is het resultaat van een openbare Europese aanbesteding. De gemeente Rotterdam heeft Canon de opdracht gegund op basis van de economisch meest voordelige aanbieding en omdat zij op integrale, kostenefficiënte en duurzame wijze het beheer van de kopieer, print- en scanapparatuur kan uitvoeren. De gemeente Rotterdam gaat Managed Print Services afnemen als dienst, waarbij Canon een groot deel van de beheeractiviteiten verricht.

“De gemeente Rotterdam werkt al jarenlang met Canon samen. In de afgelopen 30 jaar heeft Canon aangetoond een betrouwbare en flexibele partner te zijn die met ons meedenkt over nieuwe oplossingen voor de optimalisering van onze documentstromen. Door de uitbesteding van de beheeractiviteiten rondom de printers en multifunctionals is de gemeente Rotterdam in staat invulling te geven aan haar besparingsdoelstellingen. Zo stelt deze raamovereenkomst ons in staat om onze directe uitgaven op het gebied van print significant terug te brengen en daarnaast een grotere tevredenheid onder gebruikers te realiseren”, vertelt Ruud Pons, senior inkoper van de gemeente Rotterdam. “Ook geven we inhoud aan de sociale agenda van de gemeente Rotterdam, doordat de beheeractiviteiten waar mogelijk worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

“We zijn er erg trots op dat de gemeente Rotterdam ervoor kiest haar partnership met Canon voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat we de gebruikerstevredenheid kunnen verbeteren en de dienstverlening van de gemeente verder kunnen professionaliseren. Dit doen we op basis van een nauwkeurige afstemming tussen vraag en aanbod van printservices. Zo hebben eindgebruikers altijd beschikking over de juiste apparatuur en de juiste servicegraad”, zegt Rob de Louw, Sales Director van Canon Nederland N.V.

Rate this post

Print Friendly