Onderzoek door Graydon laat zien dat het betaalgedrag van organisaties sterk verbeterd is. De betaaltermijn was het afgelopen kwartaal gemiddeld 43,4 dagen, het laagste niveau sinds 2002. Toch levert deze betaaltermijn nog steeds problemen op voor het MKB en ZZP’ers. Klachten uit deze hoek zijn voor minister Kamp van Economische Zaken aanleiding om onderzoek te doen naar het betaalgedrag van organisaties. U bent als grote partij een belangrijke klant voor deze kleine ondernemers en dat is tevens de reden dat weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wetgeving hen biedt. De ondernemer wil de relatie met u niet verspelen door een vertragingsrente op te leggen of een kostenvergoeding te vragen.

Tactiek voor cashflow management?

Graydon onderzocht tevens dat 86% van de kleine ondernemingen en ZZP’ers te laat hun rekeningen betaald krijgen. Gemiddeld staat een bedrag open van €35.000, een flink bedrag voor een kleine zelfstandige. Voor de grote organisatie die de factuur moet betalen betreft het waarschijnlijk slechts een kleine factuur op het grote geheel. Hoewel van te voren wellicht al duidelijk is dat de factuur goedgekeurd zal worden, moet deze natuurlijk wel het normale goedkeuringstraject doorlopen. Dit proces verloopt niet sneller omdat het factuurbedrag laag is in verhouding tot andere facturen. Sterker nog, deze facturen worden soms na goedkeuring wat langer vastgehouden voor betaling om een andere leverancier voorrang te geven die nu eenmaal meer eisen kan stellen. Een hele normale gang van zaken in veel gevallen, die echter wel leveranciers in de problemen kan brengen.

Het beste van twee werelden

De problemen die deze manier van cashflow managen voor uw leveranciers met zich meebrengt worden met Basware Pay opgelost. Basware Pay, onderdeel van Basware Financing Services, is een e-payment oplossing waarvoor Basware samenwerkt met o.a. ING en MasterCard. De leverancier krijgt de keuze om de betaling direct te ontvangen na goedkeuring van de factuur. U betaalt pas later, volgens de afspraken met uw bank. Dit biedt u een langere betalingstermijn zonder risico’s voor uw leverancier. Dit komt de relatie met uw leveranciers ten goede en de cashflow voor beide partijen verbeterd.

Informatie over Basware Pay

Krijgen uw leveranciers laat betaald omdat het verwerkingsproces traag is? Ook daarmee kunnen wij uw organisatie helpen.

Rate this post

Print Friendly