Welke effecten hebben wet- en regelgeving op de communicatie met klanten en documentstromen in de financiële sector? Hoe kunnen financieel dienstverleners omgaan met de effecten van de digitale transformatie op documentenlogistiek? Hoe blijven organisaties tegen aanvaardbare kosten ‘In Control’? Deze thema’s staan centraal tijdens het seminar ‘Compliance in de financiële sector’ dat Canon in samenwerking met Strategy Partners op 18 juni op het hoofdkantoor van Canon in Den Bosch organiseert.

Voor financiële dienstverleners is een goede klantcommunicatie – zowel in fysieke als in digitale vorm – één van de kritische succesfactoren. Veranderingen in consumentengedrag, marktomstandigheden, wet- en regelgeving en technologie maken het speelveld dynamisch en complex. Hierbij moeten financieel dienstverleners er voor waken dat het klantvertrouwen niet wordt aangetast door fouten in het proces, content en de klantbeleving. De efficiënte verwerking, opslag en distributie van inkomende communicatie en een goede regie over uitgaande communicatie wint hierdoor aan belang. Canon en Strategy Partners hebben onderzoek gedaan naar de impact van wet- en regelgeving op documentlogistiek in de financiële sector. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in een White Paper en staan tijdens het seminar centraal.

Professionals werkzaam bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor of belang hebben bij een compliant procesinrichting en de balans zoeken tussen directe gebruikersbelangen, klantgerichtheid en efficiënte processen kunnen zich aanmelden voor dit seminar. Voor meer informatie en aanmelding: www.canon.nl/compliance.

Rate this post

Print Friendly