´De vaardigheden van vandaag, zijn onvoldoende voor de vraag van morgen´

Het ontbreekt de informatiemanager aan de middelen en vaardigheden om te voldoen aan de veranderende eisen en behoeften van hun directies. De informatiemanager staat in spagaat. Enerzijds zijn de eisen hoog – het aanleveren van de feiten is niet meer voldoende: er wordt analyse en inzicht gevraagd. En daarnaast ook vooruitzichten die zijn gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte. Anderzijds is de bedrijfsstrategie op termijn onduidelijk en verandert de vraag snel. Onderzoek van informatiemanager Iron Mountain onthult dat beide partijen het erover eens zijn dat het hun bedrijf vandaag ontbreekt aan de benodigde vaardigheden voor morgen. Groeiende vaardigheden zijn het credo, en het is aan het algemeen management om de bal aan het rollen te krijgen en het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst, stelt Iron Mountain.

Het onderzoek is begin dit jaar gehouden onder negenhonderd senior managers en informatiemanagers van middelgrote Europese en Amerikaanse ondernemingen. Iron Mountain toont ermee aan dat de informatiemanagementfunctie snel verandert in een poging de veranderende prioriteitsstellingen bij te benen.

De helft van de informatiemanagers (49 procent) geeft aan dat zijn rol en verantwoordelijkheden de laatste vijf jaar sterk zijn veranderd. Maar er gaapt een kloof tussen de zakelijke behoeften die opdoemen en de daartoe benodigde middelen en vaardigheden.

Toekomst
Het hogere management (hm) en hun informatiemanagers (im) zijn het erover eens wat er essentieel is voor het informatiemanagement van de toekomst:

 • ´Analyses en inzichten die verder gaan dan de feiten´, vindt een derde van de beide categorieën managers aan zowel de vraag- als de aanbodkant (hm: 30 procent; im: 28 procent)
 • ´Vooruitzichten die zijn gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte´, vindt een kwart tot bijna een derde van de ondervraagde managers (hm: 29 procent; im: 23 procent)
 • Als het aankomt op het toevoegen van waarde aan informatie door analyse en inzicht, dan lopen de meningen over de huidige competenties uiteen. Van het hoger management heeft 45 procent zijn twijfels over de vaardigheden om waarde te creëren. Van het informatiemanagement zelf, bevestigt 38 procent die twijfels. Een kwart van de beide ondervraagde categorieën, meent dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om vooruitzichten die zijn gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte.

  ”Ons onderzoek onthult een zorgwekkende kloof tussen de huidige vaardigheden en de toekomstige behoeften”, zegt Sue Trombley, kennismanager van Iron Mountain. ”Simpel gezegd: de mensen die de bedrijfsinformatie managen worden te licht bevonden door hun werkgevers.”

  Trombley wijst het algemeen management op zijn eigen verantwoordelijkheden hierin: ”Om überhaupt aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen, moet het informatiemanagement geïntegreerd zijn in alle aspecten en alle afdelingen van de onderneming. En de informatiemanager moeten ze in staat stellen zich professioneel te kunnen ontwikkelen. De informatiemanager op zijn beurt, moet de handschoen oppakken om te groeien en te leren navigeren in het veranderende informatielandschap.”

  Rate this post

  Print Friendly