Regelmatig verschijnen artikelen over falende IT-systemen of fout gelopen IT projecten. Onderzoek van KPMG UK wees uit dat elk voorval gemiddeld €527.000 kost. De Nederlandse overheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar falende IT projecten. De ICT commissie schatte dat de overheid 4 tot 5 miljard per jaar kwijt is aan mis gelopen projecten. Ook in het bedrijfsleven komt het voor dat IT projecten mis lopen. Veel gehoorde redenen zijn:

  • Eindgebruikers accepteren het project en/of de oplossing niet
  • Overschrijding van de geplande doorlooptijd
  • Overschrijding van budget/kosten

Eindgebruikers

IT projecten in ons vakgebied hebben vaak een grote invloed op de mensen die met oplossingen als die van ICreative moeten werken. De automatisering van bepaalde processen zorgt mogelijk voor een teveel aan FTE’s. Dit stuit mogelijk op weerstand en onrust. Het is dan ook verstandig om hier met de samenstelling van de projectgroep rekening mee te houden. Stel een projectgroep samen die bestaat uit de betrokken afdelingen en één of meer eindgebruikers. U creëert hiermee in een vroeg stadium draagvlak en betrokkenheid. Dit biedt u nog een ander voordeel. De eindgebruikers hebben veel kennis over het proces die als input kan dienen voor een succesvolle projectinrichting.

Doorlooptijd

Een vertraging in het project is in de meeste gevallen niet gewenst, maar soms onvermijdelijk door voortschrijdend inzicht en/of veranderende eisen. Wij gaan er vanuit dat u in dat geval met de opdrachtnemer afspraken maakt en dat ook de doorlooptijd van het project besproken wordt. Los van de afspraken die gemaakt zijn, kunt u als opdrachtgever ook bijdragen aan een doorlooptijd die volgens planning verloopt. Beschikbaarheid van betrokken personen binnen uw eigen organisatie heeft hierop de grootste invloed. Heeft uw projectleider tijd voor dit project, of is het een klusje erbij? Is het duidelijk wanneer iets van u als opdrachtgever verwacht wordt? In projecten waar ICreative bij betrokken is, is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat een eindgebruiker input levert of iets uittest. Zouden we dat niet afstemmen met onze opdrachtgever, dan is deze eindgebruiker misschien helemaal niet beschikbaar en zou het project stil komen te staan. Een taak voor de opdrachtnemer om hierin duidelijkheid te scheppen en voor u als opdrachtgever om dit goed te organiseren.

Budget

Een overschrijding van budget/kosten heeft niet noodzakelijk een falend IT project tot gevolg. Net als bij vertraging kan voortschrijdend inzicht de oorzaak zijn. In dat geval zijn extra kosten onvermijdelijk of een bewuste keuze. Het is een optie om hier in het vaststellen van het budget al rekening mee te houden. Een andere optie is om implementatiepartners te zien als sparringpartners. Een goede implementatiepartner doet niet klakkeloos wat u vraagt, maar denkt mee over uw processen. Zo bouwt u al gaande een business case waar u aan blijft werken gedurende het selectietraject.

Bron: http://www.icreative.nl/schakel-de-top-drie-oorzaken-van-falende-it-projecten-uit/

Rate this post

Print Friendly